Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Faktory pracovního prostředí » Fyziologické
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Fyziologické

p_fyziolog_06a.jpg Mezi hlavní fyziologické faktory práce patří fyzická náročnost práce, a to nejen z hlediska celkové fyzické zátěže ale i jednostranného přetěžování určitých pohybových struktur, a dále všechny ergonomické faktory práce, které mají vliv zejména na vznik onemocnění kosterně-svalového aparátu.


Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení ergonomických rizik

Jedná se o materiál věnovaný hodnocení ergonomických rizik se zaměřením na rizika vedoucí k poškození pohybového aparátu.


 

Hodnocení směrnice 90/270/EHS (VDU directive)

29. duben 2009

Hodnocení účinnosti a dopadů implementace Směrnice Rady ze dne 29. května 1990, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami (pátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), tzv. VDU direktivy, proběhlo v kontextu Lisabonské strategie EU.


 

Zdraví a počítače

Práce s počítačem (zobrazovací jednotkou, VDU) je dnes běžnou záležitostí. S počítačem se setkáváme prakticky všude, stal se neodmyslitelnou součástí našeho života. Již děti ve škole se učí základům práce s výpočetní technikou, v řadě domácností je počítač nepostradatelným členem rodiny. Počítač dnes patří ke standardnímu vybavení většiny pracovišť a práce s počítačem je u řady pracovníků jejich hlavní pracovní náplní.


 

Nahoru