Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Hygienické limity pro pracovní prostředí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Hygienické limity pro pracovní prostředí

p_limity_01.jpg Hygienické limity jsou základním nástrojem pro hodnocení stavu pracovního prostředí z hlediska zdraví zaměstnanců. Existuje-li hygienický limit (např. pro určité látky, prachy, vibrace, hluk aj.), pak porovnáním zjištěných hodnot rizikového faktoru s jeho limitem získáme představu o závažnosti možného ohrožení zdraví člověka daným faktorem.


Hygienické limity v pracovním prostředí - Obecná informace

Článek dává základní informace o hygienických limitech, jejich tvorbě a problémech při používání limitů v praxi.


 

Přípustné expoziční limity chemických látek v pracovním prostředí

V pracovním prostředí se mohou vyskytovat různé rizikové faktory, mezi které patří i chemické látky a přípravky (chemické škodliviny). Obecnou povinností zaměstnavatelů je minimalizovat negativní působení těchto škodlivých faktorů, což předpokládá nejen znát charakter a míru rizika, ale i kontrolovat, zda nedochází k zhoršování stavu.


 

Nahoru