Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Nařízení CLP konsolidované znění z března 2018
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nařízení CLP konsolidované znění z března 2018

Upozorňujeme na nové konsolidované znění nařízení (ES) č. 1272/2008 = nařízení CLP. Tento materiál má zapracované všechny novely, které k datu 1. 3. 2018 jsou účinné.


Konsolidované znění nařízení CLP k 1. 3. 2018  je uveřejněné na webu Úředního věstníku EU. Ke stažení ZDE.


Toto konsolidované znění k 1. 3. 2018 neobsahuje platné novely:

  • nařízení Komise (EU) 2017/542 - doplňuje přílohu VIII upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření; účinnost od 1. ledna 2020
  • nařízení Komise (EU) 2017/776 - ČÁST, které mění tabulkou 3, což je Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek;  účinnost od 1. prosince 2018
  • nařízení Komise (EU) 2018/669 - mění přílohu VI části 3 – názvy látek, které dosud nebyly v národním jazyce (tj. v češtině), v tomto jazyce. POZOR: Názvy látek, které už byly v přílohy VI v češtině (např. byly už v nařízení (EU) 2015/1221 a novějších) nejsou v tomto nařízení uvedeny. Použije se ode dne 1. prosince 2019.

Poznámka:
Látky a směsi i před dnem 1. prosince 2018 mohou být klasifikovány, označovány a baleny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 ve znění nařízení (EU) 2017/776 (podle čl. 3 tohoto nařízení).

Zpracovala: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. První uveřejnění příspěvku v 11. 4. 2018, poslední aktualizace červenec 2018.

Nahoru