SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Novela nařízení CLP - klasifikace/označení...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Novela nařízení CLP - klasifikace/označení látek a směsí

Upozornění na novelu nařízení CLP z října 2018, která především mění a doplňuje tabulku 3 v příloze VI nařízení - konkrétně nařízení (EU) 2018/1480.


Nařízení (EU) 2018/1480, které vyšlo v Úředním věstníku EU dne 5. 10. 2018, přizpůsobuje vědeckotechnickému pokroku a mění nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, především reaguje na nové informace ohledně nebezpečnosti některých látek.

V tabulce 3 přílohy VI nařízení, tj. v "Seznamu harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek":

  • zrušuje 1 položku
  • mění (resp. nahrazuje) 18 položek
  • nově doplňuje 16 položek

Nové či aktualizované klasifikace se použijí ode dne 1. května 2020, nicméně látky a směsi mohou být i před 1. květnem 2020 klasifikovány, označovány a baleny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 ve znění tohoto nařízení (= ve smyslu nařízení (EU) 2018/1480).

V návaznosti na změny klasifikací je třeba, aby dodavatelé provedli přehodnocení látek a směsí, které tyto látky obsahují, a které uvádí na trh, nejpozději do 1. května 2020.
U látek/směsí, kde bude docházet ke zpřísnění klasifikace, je třeba tyto změny zároveň promítnou i do příslušných požadavků na řízení rizik (tj. ochranných opatření nebo omezení při nakládání).

Kromě toho novela částečně aktualizuje záhlaví výše uvedené tabulky (ode den 1. prosince 2019).
Dále novela provádí drobnou opravu nařízení (EU) 2017/776.

Nahoru