SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Podpora zdraví na pracovišti » Soutěž Podnik podporující zdraví » Ocenění Podnik podporující zdraví již pošestnácté
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Ocenění Podnik podporující zdraví již pošestnácté


V roce 2020 proběhl již šestnáctý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Podniky soutěží ve dvou kategoriích: Velké podniky (s více než dvěma sty padesáti zaměstnanci) a Malé a střední podniky (s méně než dvěma sty padesáti zaměstnanci). Získaný titul je udělován na dobu 3 let.

I v tomto, pro všechny náročném roce byly předány certifikáty a ceny všem společnostem, které splnily podmínky soutěže. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci neproběhlo předávání, jak už se stalo tradicí, v Kaiserštejnském paláci, ale ocenění byla postupně rozvezena do jednotlivých společností a organizací.

Právo i nadále užívat titul Podnik podporující zdraví letos obhajovaly i společnosti, které jej obdržely už v roce 2005 (1. ročník soutěže) a úspěšně titul obhájily i v letech 2008, 2011, 2014 a 2017.

Od vyhlášení prvního ročníku soutěže v roce 2005 získalo titul Podnik podporující zdraví 79 podniků a organizací činných v České republice.

Všechny oceněné podniky se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.

 Oceněné podniky v  kategorii Velké podniky za rok 2020

 • Podnik podporující zdraví 3. stupně
 • AGC Flat Glass Czech, a.s., člen skupiny AGC, Sklářská 450, Teplice (obhajoba titulu z let 2005, 2008, 2011,2014 a 2017)
 • EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, Liberec XI (obhajoba titulu  z let 2005, 2008, 2011, 2014 a 2017)
 • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Průmysková zóna Nošovice, Hyundai  700/1, Nižní Lhoty
 • ITT HOLDINGS CZECH REPUBLIC s.r.o., Na Rovince 913, Ostrava-Hrabová (obhajoba titulu z r. 2014 a 2017)
 • Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (obhajoba titulu z let 2007, 2009, 2011, 2014 a 2017)
 • Linet spol. s r.o., Želevčice 5, Slaný (obhajoba titulu z r. 2014 a 2017)
 • Pražská energetika, a.s., PREdistribuce, a.s., PREměření, a.s. (obhajoba titulu z let 2005, 2008, 2011, 2014 a 2017)
 • Siemens, spol. s r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát, Markova 952, Frenštátpod Radhoštěm (obhajoba titulu z let 2011, 2014 a 2017)

 • Siemens, spol. s r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice, Nádražní 25, Mohelnice (obhajoba titulu z let 2005, 2008, 2011, 2014 a 2017)
 • Vodafone Czech Republic, a.s., Nám. Junkových 2, Praha 5 (obhajoba titulu z let 2011, 2014 a 2017)

 

 • Podnik podporující zdraví 2. stupně       
 • Varroc Lighting Systems, s.r.o., Suvorova 195, Šenov u Nového Jičína

Oceněné podniky v kategorii Malé a střední podniky za rok 2020

 • Podnik podporující zdraví 3. stupně      
 • Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín

 • Městská část Praha 18, Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 (obhajoba titulu z let 2011, 2014 a 2017)

 

 • Podnik podporující zdraví 2. stupně
 • ELLA-CS, spol. s r.o., Milady Horákové 504, Hradec Králové 6 (obhajoba titulu z let 2011, 2014 a 2017) 
 • Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice (obhajoba titulu z r. 2017)

 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, Praha 2 (obhajoba titulu z r. 2014 a 2017)

 

 • Podnik podporující zdraví 1. stupně  
 • BNG Group, a.s., Politických vězňů 912/10, Praha 1

Tímto datem byl vyhlášen další – v pořadí již sedmnáctý – ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví pro rok 2021. Uzávěrka podání přihlášek s písemným Projektem podpory zdraví bude 31. 3. 2021. Informace o podmínkách soutěže a Kritéria pro hodnocení jsou k dispozici na těchto kontaktech:

Státní zdravotní ústav
Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Tel: 267 08 2415, 267 08 2731
E-mail: vladimira.lipsova@szu_cz, jana.zonova@szu_cz,  jarmila.kubinova@szu_cz a  na www.szu.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Palackého náměstí 4,
128 01 Praha 2
Tel: 224 972 961, 
E-mail: klara.jokesova@mzcr_cz a na www.mzcr.cz

Nahoru