SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Podpora zdraví na pracovišti » Soutěž Podnik podporující zdraví » Ocenění Podnik podporující zdraví již potřinácté
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Ocenění Podnik podporující zdraví již potřinácté


Ocenění Podnik podporující zdraví již potřinácté

V roce 2017 proběhl již třináctý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Podniky soutěží ve dvou kategoriích: Velké podniky a Malé a střední podniky. Získaný titul je udělován na dobu 3 let.

Dne 31. října 2017 byly v malostranském Kaiserštejnském paláci oceněny společnosti, které splnily podmínky soutěže. Právo i nadále užívat titul Podnik podporující zdraví letos obhajovaly  i společnosti, které jej obdržely už v roce 2005 (1. ročník soutěže) a úspěšně titul obhájily i v letech 2008, 2011, 2013 a 2014.

Od vyhlášení prvního ročníku soutěže v roce 2005 získalo titul Podnik podporující zdraví 68 podniků a organizací činných v České republice.

Všechny oceněné podniky se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.

 

          =        V  kategorii Velké podniky za r. 2017:   

  • Podnik podporující zdraví 3. stupně:

AGC Flat Glass Czech, a.s., člen skupiny AGC, Sklářská 450, Teplice (obhajoba titulu z let 2005, 2008, 2011 a 2014)

ExxonMobil BSC Czechia, spol. s r.o., Vinohradská 151, Praha 3 (obhajoba titulu z r. 2011 a 2014)

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (obhajoba titulu z let 2007, 2009, 2011 a 2014)

Linet spol. s r.o., Želevčice 5, Slaný (obhajoba titulu z r. 2014)

Pražská energetika, a.s., PREdistribuce, a.s., PREměření, a.s. (obhajoba titulu z let 2005, 2008, 2011 a 2014)

Siemens, spol. s r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát, Markova 952, Frenštát pod Radhoštěm (obhajoba titulu z r. 2011 a 2014)

Siemens, spol. s r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice, Nádražní 25, Mohelnice (obhajoba titulu z let 2005, 2008, 2011 a 2014)

Vodafone Czech Republic, a.s., Nám. Junkových 2, Praha 5 (obhajoba titulu z r. 2011 a 2014)

 

  • Podnik podporující zdraví 2. stupně:        

ITT HOLDINGS CZECH REPUBLIC s.r.o., Na Rovince 913, Ostrava-Hrabová (obhajoba titulu z r. 2014)

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1  (obhajoba titulu z r. 2014)

 

                =        V  kategorii Malé a střední podniky za r. 2017:     

    • Podnik podporující zdraví 3. stupně:    

ELLA-CS, spol. s r.o., Milady Horákové 504, Hradec Králové 6 (obhajoba titulu z r. 2011 a 2014) 

EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, Liberec XI (obhajoba titulu z let 2005, 2008, 2011 a 2014)

 

    • Podnik podporující zdraví 2. stupně

Městská část Praha 18, Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 (obhajoba titulu z r. 2011 a 2014)

VESUVIUS MORAVIA s.r.o., Konská 740, Třinec (obhajoba titulu z r. 2013)

 

    •  Podnik podporující zdraví 1. stupně:    

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, Praha 2 (obhajoba titulu z r. 2014)

 

Další – v pořadí již čtrnáctý – ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví pro rok 2018 byl při této příležitosti vyhlášen náměstkyní ministra zdravotnictví a hlavní hygieničkou Mgr. Evou Gottwaldovou. Uzávěrka podání přihlášek s písemným Projektem podpory zdraví bude 31. 3. 2018. Informace o podmínkách soutěže a Kritéria pro hodnocení jsou k dispozici na těchto kontaktech:

Státní zdravotní ústav
Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Tel: 267 08 2415, 267 08 2731
E-mail: ludmila.kozena@szu_cz, jarmila.kubinova@szu_cz, katerina.janosova@szu_cza na www.szu.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4,
128 01 Praha 2
Tel: 224 972 961, 
E-mail: klara.jokesova@mzcr_cz
a na www.mzcr.cz

Nahoru