SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Faktory pracovního prostředí » Psychologické » Psychická pracovní zátěž
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Psychická pracovní zátěž

Psychická zátěž v pracovním prostředí patří mezi sledované a hodnocené faktory práce a pracovních podmínek.


Psychická zátěž v pracovním prostředí patří mezi sledované a hodnocené faktory práce a pracovních podmínek.

Výzkumem a dlouholetou praxí byla ověřena rizikovost několika základních kriterií a oblastí (markerů, subfaktorů) pracovních podmínek z hlediska psychické zátěže. Patří k nim: 

  1. časový tlak a intenzita práce
  2. vnucené pracovní tempo
  3. monotonie
  4. nároky v oblasti komunikace a kooperace
  5. práce v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu a noční práce
  6. vlivy narušující soustředění (nejčastěji hluk-nutné posouzení nejen z hlediska intenzity, ale i kvality)
  7. odpovědnost hmotná a organizační
  8. riziko ohrožení vlastního zdraví a zdraví jiných osob
  9. pracovní podmínky (práce vykonávané na dislokovaných pracovištích, spojené se sociální izolací)
  10. šikana, mobbing a další problémy ve vztazích na pracovišti 

Jednotlivá kritéria a oblasti pracovních podmínek jsou využívána ke kategorizaci prací z hlediska faktoru psychická zátěž (obsahuje je i platná legislativa).

Kvalifikované posouzení psychické zátěže náleží odborníkovi, neboť se, kromě zmíněných kritérií, hodnotí i další stresory, obsah práce, její časové charakteristiky a další nezbytné okolnosti včetně posuzování osobnostních charakteristik zaměstnanců, jež náleží psychologovi.

 

Kategorizace prací z hlediska faktoru psychická zátěž

viz položka Kategorizace prací a platné nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Další odkazy

viz položka Kalendář akcí - materiály z konzultačních dnů  Pracovní prostředí a  

Zpracovala:  PhDr. V. Blažková (únor 2008)

Nahoru