SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » CH » Chřipka » Nový typ chřipky "pandemic (H1N1) 2009" (dříve... » Epidemiologická situace » Tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví k... » Aktualizované informace o potvrzených případech...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Aktualizované informace o potvrzených případech onemocnění virem "Pandemic (H1N1) 2009" ke dni 27.1. 2010

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví


V Národní referenční laboratoři pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu v Praze bylo v době od posledního hlášení podávaného 20.1.2010 potvrzeno 27 nových případů nákazy virem Pandemic (H1N1) 2009. Celkem bylo v době od zahájení vyšetřování v NRL k dnešnímu dni, tj. 27.1.2010, potvrzeno 1397 případů této infekce.

Dle hlášení jednotlivých krajů bylo z ostatních laboratoří, které rovněž provádějí virologické vyšetření na Pandemic (H1N1) 2009 za období 25.9.2010 - 21.1.2010 hlášeno 984 případů této infekce.

Celkem tedy v ČR evidujeme 2381 laboratorně potvrzených případů infekce virem Pandemic (H1N1) 2009.

Za poslední týden vzrostl počet úmrtí s prokázanou infekcí virem Pandemic (H1N1) 2009 o 12 případů. Celkem je v ČR ke dni 27.1.2010 evidováno 95 případů úmrtí. Bližší údaje o úmrtích uvádí níže připojená tabulka.

Ke 21.1. 2010 bylo v  ČR aplikováno 58428 dávek vakcíny proti viru Pandemic (H1N1) 2009.

Očkování nadále kontinuálně pokračuje.

Podrobný přehled o počtu očkovaných osob podle jednotlivých krajů je uveden níže v tabulce.

Přehled úmrtí u osob s prokázanou nákazou virem Pandemic (H1N1) 2009 v ČR

stav k 27.1.2010

Poř.č.

Věk

Pohlaví

Základní onemocnění (dg.)

Datum úmrtí

Zařízení,

kde došlo k úmrtí

1.

31

Ž

Chr. ren. insuf., Leidenská mutace

22.10.2009

KKN (nem. KV)

2.

43

M

Akutní leukémie

12.11.2009

FNKV Praha

3.

42

M

Obezita, hypertenze

13.11.2009

FN Ostrava

4.

56

M

Chron. on. Srdce a ledvin

20.11.2009

KKN (nem. KV)

5.

42

M

obezita

20.11.2009

FN Plzeň

6.

44

M

-

22.11.2009

Nem. Val. meziříčí

7.

62

M

Leukémie, po chemoterapii

24.11.2009

VFN Praha

8.

48

Ž

-

25.11.2009

Nem. Havířov

9.

19

M

Chr. bronch., mentální ret., malnutrice

26.11.2009

Nem. Kyjov

10.

58

M

CHOPN, kardiostimulátor

26.11.2009

VFN Praha

11.

53

M

Mnohočetný myelom

27.11.2009

VFN Praha

12.

21

Ž

Kongenitální spinální svalová atrofie

28.11.2009

SNO (Opava)

13.

29

M

obezita

28.11.2009

Nem. Mělník

14.

30

M

-

30.11.2009

Nem. Jičín

15.

63

M

DM, ICHS, CHOPN, obezita

1.12.2009

Nem. UH

16.

64

Ž

Imunodeficit, Wegenerova granulomatóza, dialýza...

23.11.2009

FN Brno

17.

57

M

Stp. Transpl. ledviny

30.11.2009

IKEM Praha

18.

72

M

Ca prostaty

1.12.2009

KKN (nem. KV)

19.

61

M

Astma, CHOPN, obezita

23.11.2009

doma

20.

57

M

Chron. on. srdce

30.11.2009

Nem. Cheb

21.

31

M

Obezita

2.12.2009

FN Ostrava

22.

64

M

Chron. lymfocytární leukémie

2.12.2009

FN HK

23.

62

M

CHOPN, CHICHS, silikóza, ethylismus

2.12.2009

FTN Praha

24.

44

M

Stp. transplantaci kostní dřeně 1/2009

3.12.2009

FN Plzeň

25.

35

M

Kardiomyopatie, postrevmatický mitrální defekt

22.11.2009

FNM Praha

26.

50

M

Stp. IM, kardiomyopatie

2.12.2009

Nem. Břeclav

27.

39

M

Obezita, chr. bronchitis, hypertenze, fibrilace síní

1.12.2009

FTN Praha

28.

38

M

-

6.12.2009

Nem. v České Lípě

29.

61

M

DM, CHOPN, hypertenze

5.12.2009

Nem. Sokolov

30.

38

M

-

7.12.2009

Nem. Karviná

31.

33

Ž

v.s. revmatoidní artritida, akutní myokarditida

27.11.2009

Slovenská republika

32.

43

M

Obezita

7.12.2009

Nemocnice Most

33.

54

M

astma bronchiale

8.12.2009

Masarykova nem. Ústí nad Labem

34.

62

M

obezita, DM, CHOPN, hypertenze

9.12.2009

Městská nem. Ostrava

35.

53

Ž

Hypertenze, snížená imunita po prodělané pneumonii XII/2008, jaterní onem.

10.12.2009

FN Ostrava

36.

47

M

-

11.12.2009

Nem. v Rakovníku

37.

64

Ž

Lymfatická leukémie, DM

11.12.2009

Nem. v Hořovicích

38.

71

M

Stp. CMP, hypertenze, hydrops žlučníku

11.12.2009

Pardubická krajská nemocnice a.s.

39.

42

Ž

Polymorbidita

16.12.2009

Nem. ve Zlíně

40.

39

M

Hypertenze, obezita

14.12.2009

Nem. J. Hradec

41.

87

Ž

Stp. CMP, ICHS s fisi, steatosa jater

13.12.2009

nem. Tábor

42.

55

Ž

ICHS, AS univ., ICHDK, kachexie ...

14.12.2009

Nem. v Mostu

43.

63

Ž

Wegenerova granulomatóza

16.12.2009

IKEM Praha

44.

48

Ž

Stp. CMP s reziduální hemiparézou v 11/09, hypertenze

20.12.2009

nem. Litomyšl

45.

58

Ž

Chronická lymfatická leukémie

18.12.2009

FN HK

46.

44

Ž

Oligofrenie, epilepsie, thyreopatie, cholecystolit.

17.12.2009

ZZ Mediterra Sedlčany

47.

63

M

Imunodeficit, stp. transpl. kostní dřeně

21.12.2009

Nem. Čes. Budějovice

48.

40

Ž

hypertenze, astma, obezita

21.12.2009

Nem. ve Fr. Místku

49.

20

Ž

genetické postižení - ležící pacientka

22.12.2009

FN HK

50.

30

M

Polymorbidita, leukémie

24.12.2009

FN HK

51.

37

M

Downův sy, astma, obezita

24.12.2009

FN HK

52.

58

Ž

obezita, DM, hypertenze

25.12.2009

Nem. Jablonec n. Nisou

53.

74

M

-

25.12.2009

FN HK

54.

59

M

Mnohočetný myelom, akutní VHB, polymorbidita

22.12.2009

KNTB a.s. Zlín

55.

45

Ž

CHOPN, jaterní cirhosa ethyl. etiol.

25.12.2009

Voj. nem. Olomouc

56.

36

M

divertikulitida c. sigmoidei, ak. pelveoperitonitida

28.12.2009

FNB Praha

57.

27

Ž

Downův sy, chron. ethyl. hepatopatie, obezita

29.12.2009

Nem. Třinec

58.

15

Ž

srdeční a chron. plicní onem.

24.12.2009

FNM Praha

59.

79

Ž

non Hodgkin lymfom, malnutrice

9.12.2009

VFN

60.

62

M

B non Hodgkinův lymfom, polymorbidita

9.12.2009

FNB Praha

61.

24

Ž

pityriasis versicolor, chron. žilní insuficience

28.12.2009

FTN Praha

62.

54

M

obezita, ICHS, astma, trombofilie s Leydenskou mutací

31.12.2009

Vítkovická nemocnice a.s.

63.

53

M

postresuscitační encefalopatie po akutním IM s komorovou fibrilací

22.12.2009

FN Brno

64.

17

M

DMO - spastická kvadruparéza, těžká dystrofie

31.12.2009

KN Liberec

65.

58

M

obezita

1.1.2010

Masarykova nem. Ústí nad Labem

66.

43

M

akutní sekundární myeloidní leukémie

14.12.2009

UHKT Praha

67.

43

M

CHICHS, městnavé srd. selhání

23.12.2009

FNM Praha

68.

72

M

Ca prostaty, non Hodgkinův lymfom

3.1.2010

VFN

69.

60

M

CHOPN, ICHS, ethylismus

5.1.2010

Voj. nem. Olomouc

70.

6

M

Edwardsův sy

4.1.2010

FN HK

71.

23

M

mírná obezita

17.12.2009

FN Brno

72.

80

Ž

ICHS, obezita, imobilní po fraktuře femuru

19.12.2009

FN Brno

73.

46

M

ca hrtanu, kachexie

6.1.2010

nem. Milosrdných bratří Brno

74.

33

Ž

gravidita 34. týden, renální kolika, urosepse v.s.

6.1.2010

FNM Praha

75.

37

Ž

B lymfom (mediastinum)

16.12.2009

FN Brno

76.

52

Ž

M. Hodgkin

8.12.2009

FN Brno

77.

36

M

DMO, mentální retardace

1.12.2009

v bytě

78.

40

M

polymorbidita, Grawitzův tu

12.1.2010

Nemocnice Hranice a.s.

79.

56

Ž

roztroušená skleróza - kortikoterapie

14.1.2010

KNTB a.s. Zlín

80.

65

M

stp. transplantaci ledviny, DM, hypertenze, chronická bronchitida

17.1.2010

Nemocnice Nové Město na Moravě

81.

52

Ž

relalps akutní myeloidní leukémie na paliativní terapii, DM, obezita, stp. CMP

23.12.2009

FN Brno

82.

61

M

Generalizovaný karcinom pankreatu, pneumocystová pneumonie

11.1.2010

FN Brno

83.

71

M

CHOPN, nikotinismus

8.1.2010

FN Brno

84.

57

Ž

CHOPN IV. stupně, nikotinismus

7.12.2009

FNKV Praha

85.

27

M

VVV srdce, náhrada trikusp. chlopně, kardiostimulátor, NYHA II. stupně

30.12.2009

FNB Praha

86.

53

M

DM, hypertenze, TBC v anam.

22.12.2009

ÚVN Praha

87.

43

Ž

--

21.12.2009

FNB Praha

88.

70

Ž

DM, ICHS, morbidní obezita, aortální stenóza

5.1.2010

FNKV Praha

89.

39

M

epilepsie

19.1.2010

Nemocnice Třebíč

90.

61

Ž

mnohočetný myelom

20.1.2010

FN HK

91.

33

Ž

Hoddkinův lymfom

19.12010

VFN Praha

92.

56

Ž

obezita

21.1.2010

FNB Praha

93.

81

Ž

hypertenze, ICHS, AS mozku, asthma bronchiale

13.1.2010

Nem. Jičín

94.

34

Ž

hypertenze, aneurysma aorty

26.1.2010

FN Ostrava

95.

49

M

bronchopneumonie, sepse, ARDS, myeloidní leukemie

4.1.2010

FN BrnoZ celkového počtu 95 zemřelých osob, u kterých byla v komentovaném období prokázána nákaza Pandemic (H1N1) 2009, bylo v souladu s vakcinační strategií ČR očkování pandemickou vakcínou indikováno v 35 případech, z toho u dvou postižených došlo k úmrtí před zahájením očkovací kampaně, jedna osoba toto očkování odmítla, jedna osoba nebyla očkována vzhledem k tomu, že nebyla registrována u žádného lékaře a zbylých 31 postižených nebylo očkováno z důvodů zdravotních kontraindikací.¨Očkování pandemickou vakcínou:Údaje jsou ke 21.1.2010

KrajAplikováno dávek vakcíny (kumulativně)

Praha

7588

Středočeský kraj

5923

Jihočeský kraj

4096

Plzeňský kraj

4161

Karlovarský kraj

1337

Ústecký kraj

4868

Liberecký kraj

3112

Královéhradecký kraj

4062

Pardubický kraj

3168

Vysočina

3634

Jihomoravský kraj

5631

Olomoucký kraj

1798

Zlínský kraj

3106

Moravskoslezský kraj

5944

ČR celkem

58428

 

Nahoru