SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » Chlamydie - vyšetřovací metody
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Chlamydie - vyšetřovací metody


Používané laboratorní metody diagnostiky

 Detekce rodově i druhově specifických protilátek:

1).  MIF ( mikroimunofluorescenční test, druhově specifický test )

-     anti Chlamydia pneumoniae IgG, IgA, IgM

-     anti Chlamydia trachomatis IgG, IgA, IgM

-     anti Chlamydia psittaci IgG, IgA, IgM

2).  ELISA test ( rodově specifický test )

-     anti Chlamydia IgG, IgA, IgM

 

Přímý průkaz Chlamydia pneumoniae ( CPN ) a Chlamydia trachomatis ( CTR ):

1).  Přímý průkaz  DNA Chlamydia trachomatis a Chlamydie pneumoniae

2).  Detekce antigenů  CPN a CTR  imunofluorescenčním  testem ( IF test )

 

  Průkaz DNA Chlamydia trachomatis metodou PCR ( Cobas Amplicor, Roche):

 Vyšetřovací materiál:

 

Moč Do ster. nádobky 10-15 ml z prvního proudu ranní moči,  Skladování při 2-8°C, transport do 4 dnů.

Výtěry:

konjunktivální

Štětička se vloží do sterilní zkumavky s 1 ml PBS  Transport do lab. do 24 hodin 
endocervikální      (při 2-8 °C )
vaginální   event. skladovat při – 20°C.
uretrální  
nasofaryngeální  
Sperma Do ster.zkumavky 5-10 ml 2-8°C  do 24 hodin.
Výpotek Do ster.zkumavky 5-10 ml 2-8°C  do 24 hodin.
Sérum , plná krev (experim.) 3-10 ml nesrážlivé krve do ster. zkumavek Transport do lab . při norm.teplotě – do 24 hod. Event. skladovat při +4°C max. 48 hodin.

 

 Průkaz DNA Chlamydia pneumoniae metodou PCR ( neakreditovaná metoda ):
Vyšetřovací materiál:

 

Krev Odebírá se 3-10 ml nesrážlivé krve do odběrových kontejnerů (např.Vacutainer nebo Sardstet) Transport do laboratoře při normální  teplotě , pokud možno do 24 hod. V případě nezbytnosti skladovat při 
+4 °C max.48 hod.
Ostatní tělní tekutiny:    
- Sputum Odebírá se 1 ml do sterilních dobře uzavíratelných kontejnerů Transport do lab. při norm.teplotě do 24 hodin.
- BAL   V případě nezbytnosti skladovat při +4°C max.5 dní, nebo při –20°C.
- Likvor    
- Oční tekutina    
- Plodová voda    
Výtěry: Štětička se vloží do ster. zkumavky s 1 ml PBS Transport do lab. při 2-8°C ,pokud možno do 24 hodin, event. skladovat při –20°C.
- nazofaryngeální
- konjunktivální
Biopsie,autopsie Vzorek tkáně cca 0,5 cm3 se vloží do suchého ster. kontejneru. Transportuje se do lab. na ledu do 24 hod., nebo se mrazí na suchém ledu a transportuje zmražený při –20°C.
Jehlová biopsie nebo biopsie z endoskopu  se vkládá do sterilní zkumavky s 0,5 ml PBS  Transportuje se do lab. na ledu do 24 hodin.

 

 Diagnostika infekcí C.pneumoniae se opírá hlavně o sérologická vyšetření ( detekce rodově a druhově specifických testů ). Poznámka: Protilátky IgM ( bez současné pozitivity IgA a/nebo IgG ) jsou většinou považovány za přímoinfekci. U některých dospělých osob mohou dlouhodobě přetrvávat IgM protilátky v rodově i druhově specifických testech ( často i s současnou pozitivitou IgA a IgG protilátek), příčinou může být dle některých autorů vysoká aktivita probíhající chronické infekce nebo intenzivní reinfekce, ale nelze vyloučit i nespecifitu.  Přítomnost protilátek třídy IgG bez klinických příznaků je považována za sérologický obraz prodělané infekce .Důležitá je dynamika protilátkové tvorby - k jejímu zjištění je nutné vyšetření alespoň dvou sér: první na začátku onemocnění a druhý asi po 2 - 3 týdnech. Eventuálně i třetí vzorek - rekonvalescentní za 4 - 6 týdnů od počátku onemocnění. V prvních 6 - 8 měsících věku života je třeba počítat s možnosti přítomnosti transplacetárně přenesených protilátek ( pouze IgG !).

Pro detekci antigenu C.pneumoniae se používá imunofluorescenční test ( používají se druhově specifické  monoklonální protilátky ).

Přímý průkaz DNA C.pneumoniae metodou PCR se používá prozatím spíš k výzkumným účelům.

U akutních infekcí , vyvolaných C.trachomatis metodou volby je přímý průkaz agens z klinického materiálu ( viz. tab.)

Průkaz protilátek proti druhově a rodově specifickým antigenům C. trachomatis je na místě u déletrvajících infekcí, zvláště při podezření na systémovou nebo ascendentní nákazu , při nepřítomností chlamydií v dolních urogenitálních cestách ( při použití přímých metod průkazu DNA C.trachomatis metodou PCR ).

Nahoru