SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » Laboratoře + NRL » Diskriminační PCR testy zaznamenaly ve vzorcích...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Diskriminační PCR testy zaznamenaly ve vzorcích razantní nárůst záchytu mutace L452R, která ukazuje na šíření subvariant BA.4 nebo BA.5

Národní referenční laboratoř (NRL) pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění SZÚ hlásí výrazný posun oproti předchozímu týdnu v zastoupení zachycené specifické mutace L452R. Jde o mezitýdenní procentuální skok ze zhruba 8 procent vzorků vyšetřených diskriminační PCR (8,27 %) v týdnu od 6. do 12. 6. na více než 53 procenta (53,2 %) v týdnu od 13. do 19.6.  Tento posun lze s největší pravděpodobností přičíst nárůstu subvariant omikronu BA.4/BA.5, který ale zatím není potvrzený celogenomovou sekvenací. 


V období od 12. 6. do 19. 6. 2022 (dle data odběru) má NRL k dispozici data 264 hlášených testů diskriminační PCR ze 16 laboratoří.

„Dosavadní výsledky testů metodou PCR naznačují razantní nárůst v zastoupení subvariant BA.4 a BA.5 oproti ostatním variantám.  Opíráme-li se o data z Evropy a o bohužel chudá sekvenační data, je pravděpodobnější, že za tímto nárůstem je spíše šíření BA.5 než BA.4. V souvislosti s šířením této varianty lze očekávat i další nárůst detekcí pozitivních případů infekce covid-19,“ uvádí vedoucí národní referenční laboratoře RNDr. Helena Jiřincová.

Podle celosvětově sdílených údajů v databázích infekčních nemocí považujeme za důležité, že se zatím varianty BA.4 a BA.5 nejeví jako ty, které by zjednodušeně řečeno nějak významně měnily či zhoršovaly průběh infekcí u pacientů. Národní referenční laboratoř ve svých pravidelných týdenních zprávách dlouhodobě upozorňuje, že tyto varianty podle dostupných dat zřejmě unikají virus neutralizačním protilátkám navozeným předchozími onemocněními, včetně onemocnění vyvolaných subvariantami omikronu BA.1 a BA.2. Imunita po prodělání nemoci tedy nemusí být spolehlivou ochranou před infekcí.

Co se týká šíření BA.4 a BA.5 ve světě, dominují tyto subvarianty omikronu například v Portugalsku BA4/BA.5 (75,3 %), Spojeném království 50 % či v Izraeli BA.4 41,8 %.  

„Je nutné brát v úvahu, že testování v České republice zaznamenalo masivní útlum, testy už nejsou ani povinné, ani momentálně potřebné pro cestování do některých zemí. Laboratoře v menší míře vyšetřují i diskriminačními PCR, protože toto vyšetření je hrazené ze zdravotního pojištění pouze na základě žádosti lékaře. Snížení počtu vyšetření negativně ovlivňuje počet  sekvenovaných vzorků. Obraz o situaci tedy skládáme nejen z výsledků testů v ČR, ale také z dat v celosvětových databázích, především v GISAID,“ upřesňuje situaci RNDr. Helena Jiřincová.

O veškerých zjištěních samozřejmě informujeme ministerstvo zdravotnictví v pravidelných týdenních zprávách, jejichž plné znění je přístupné i veřejnosti na našem webu: http://www.szu.cz/tema/prevence/celogenomova-sekvenace-v-cr-souhrnna-zprava 


Podrobná zpráva ke dni 20. 6. 2022Nahoru