SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » Ž » Žlutá zimnice » Epidemie žluté zimnice v Angole
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Epidemie žluté zimnice v Angole

V prosinci 2015 byl diagnostikován první případ onemocnění žlutou zimnici  ve městě Viana v provincii Luanda. Do 7. 4. 2016 se onemocnění rozšířilo po celém státě, k tomuto datu bylo hlášeno dle WHO 1 708 suspektních případů, z toho 238 úmrtí. Nejpostiženější oblastí zůstává provincie Luanda, kde počet případů onemocnění narůstá.


Případy onemocnění žlutou zimnicí byly hlášeny i mezi přistěhovalci do Angoly z Eritree, Demokratické republiky Kongo, Kapverd, Libanonu a Indie.

Namibie a Zambie jsou ve stavu pohotovosti kvůli možnému importu onemocnění.

Onemocnění žlutou zimnicí bylo importováno do Číny, Demokratické republiky Kongo, Keni a Mauretánie. Dle deníku The Korean Herald v Angole pracuje kolem 1 tisíce občanů Severní Koreje (dělníci, zdravotníci), 10 jich v Angole na žlutou zimnici zemřelo, dalších 20 nemocných bylo repatriováno. V Severní Koreji nehrozí možnost rozšíření žluté zimnice, protože se zde nevyskytuje přenašeč – komár rodu Aedes. Jiná je situace v Číně, kde v některých jižních částech riziko přenosu žluté zimnice existuje.

Žlutá zimnice se v Angole vyskytuje endemicky, ale tato epidemie je první od roku 1988. Hlavním preventivním opatřením je očkování, proto byla v lednu 2016 v provincii Luanda zahájena masivní očkovací kampaň. Očkováno bylo 6,7 miliónů osob, což je dle WHO 80% populace. Zahájena byla také opatření ke kontrole aktivity vektorů.

K zastavení epidemie je vyvinuto velké úsilí, ale problémem je vyčerpání zásob vakcín proti žluté zimnici. Jen v provincii Luanda by bylo potřeba ještě 1,4miliónu dávek, další vakcíny jsou potřeba pro zbývajících 18 miliónů obyvatel Angoly.

Dle dr. Sergio Yactayo (WHO) k takovým epidemiím dochází obvykle v tropických pralesech. Vzhledem k tomu, že většina případů je hlášena z hlavního města Luandy, je situace mnohem nebezpečnější, protože ve městě se nákaza může šířit snadněji prostřednictvím nemocných osob.

Od 21. ledna 2016, kdy byla potvrzena epidemie žluté zimnice v Angole, WHO poskytuje technickou podporu zemi nasazením 65 odborníků v kritických oblastech ke koordinaci činností k zastavení epidemie – epidemiologická surveillance, vyšetřování případů onemocnění, entomologický výzkum, kontrola vektorů, logistika, laboratorní testování, sběr dat, informační technologie, léčba případů a sociální mobilizace. Přes tato opatření není epidemie žluté zimnice v Angole zatím pod kontrolou.

WHO odhaduje, že ve 31 afrických zemích s rizikem přenosu žluté zimnice žije kolem 508 miliónů lidí.

Na evropském území byla potvrzena přítomnost komárů Aedes na ostrově Madeira, kde v současnosti nejsou vhodné klimatické podmínky pro aktivitu komárů.

Doporučení WHO pro cestovatele: doklad o aplikaci vakcíny proti žluté zimnici je vyžadován od všech cestovatelů starších 9 měsíců věku do všech oblastí, kde je trvalý nebo periodický výskyt žluté zimnice. Vakcína musí být podána minimálně 10 dnů před cestou.

Zdroj:

http://www.promedmail.org/

http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1388&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http://ecdc.europa.eu/en/press/news/Pages/News.aspx

http://www.who.int/csr/don/13-april-2016-yellow-fever-angola/en/

Nahoru