Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » E » Escherichia coli infekce
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Escherichia coli infekce


Epidemie vyvolané Shiga toxin produkující E.coli O55 v Anglii a ve Finsku v roce 2014

Dne 3. prosince 2014 nahlásilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska cestou  PHE (Public Health England) epidemii onemocnění vyvolaného Shiga toxin - produkující   E.coli (STEC) O55:H7 pozitivní na Shiga toxin 2 (Stx2) a gen eae kódující adhezin intimin. Osm z 11 potvrzených případů mělo příznaky hemolyticko - uremického syndromu (HUS).


 

Surveillance infekcí vyvolaných enterohemoragickými Escherichia coli ("EHEC")

Systém epidemiologické bdělosti upravený vyhláškou č. 473/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 16


 

Aktuálně k epidemii EHEC/VTEC/STEC v Německu (krvavé průjmy)

Informace o epidemiologické situaci. EU definice případu. Doporučený postup rychlého průkazu agens. Výsledky NRL pro E. coli a shigely .  - Information about  the epidemiological situation. The EU case definition. Recommended laboratory procedure for the rapid determination of pathogenic agent. Results of National Reference Laboratory for E. coli and shigela NIPH in Prague.


 

Nahoru