SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » CH » Chřipka » Hodnocení rizik sezonní chřipky v EU v sezoně...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Hodnocení rizik sezonní chřipky v EU v sezoně 2016-2017

Většina evropských zemí s vyšší aktivitou chřipky hlásí závažné případy onemocnění, které vedou k zátěži nemocnic. V některých zemích EU byl souběžně s cirkulací chřipky též pozorován exces úmrtí.


Členské státy, které zatím nedosáhly vrcholu chřipkové aktivity, by měly kriticky zhodnotit zdravotnické prostředky pro zajištění péče o pacienty s chřipkou, u kterých je riziko rozvoje závažného onemocnění, s cílem minimalizovat závažné následky a zvážit urgentní vyřešení případných nedostatků zdrojů nutných k řešení této situace.  

Za důležité se považuje, aby všechny členské státy EU shromažďovaly a sdílely informace, které umožňují rychlé zhodnocení rizik a posouzení dopadů. To zahrnuje též surveillance laboratorně potvrzených případů chřipky hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče a sledování úmrtnosti, včetně sdílení dat s ECDC.

Pokračování očkování starších lidí a jiných rizikových jedinců aktuálně již nemá významný efekt, neboť většina zemí EU je na vrcholu chřipkové aktivity a k vytvoření ochrany po očkování dojde až za 2 týdny po vakcinaci. Aktivity ke zlepšení proočkovanosti u starších lidí, rizikových skupin a zdravotnických pracovníků pro sezonu 2017-2018 by měly být v jednotlivých členských státech zahájeny ihned po skončení stávající chřipkové sezony.

Vzhledem k nízké proočkovanosti v řadě členských států EU a limitované účinnosti vakcín proti chřipce, mělo by být zvažováno včasné podávání inhibitorů neuraminidázy, nejlépe do 48 hodin od nástupu příznaků, a to u pravděpodobných nebo laboratorně potvrzených případů chřipky u pacientů z rizikových skupin.

ČR se účastní sledování závažných případů chřipky u pacientů hospitalizovaných na JIP díky spolupráci nemocnic s KHS a SZÚ.

Originál textu rychlého hodnocení rizik v angličtině. Originál textu rychlého hodnocení rizik v angličtině. (829,80 KB)

 

 

 

Nahoru