SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Informace k novému koronaviru – možné zavlečení...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Informace k novému koronaviru – možné zavlečení nákazy do ČR

U nového koronaviru není zatím znám ani primární zdroj infekce, ani možné cesty přenosu. Všechny pacienty zatím spojuje pouze pozitivní cestovní anamnéza - pobyt v Saudské Arábii, Kataru a/nebo Jordánsku.


Pravděpodobný případ - pacient ve vyšetřování:

osoba s akutní respirační infekcí, která má či měla horečku vyšší než 38°C, kašel

A

suspektní postižení plicního parenchymu (pneumonie, ARDS) doložené buď klinicky či rtg, a to jak samostatně, tak i s poškozením renálních funkcí (zvýšená hladina urey či kreatininu)

A

pobyt v zemích na Arabském poloostrově či v nejbližším okolí těchto zemí během posledních 10 dní před onemocněním

ILI kontakt:

osoba s různým stupněm postihu dýchacích cest, která měla během uplynulých 10 dní těsný kontakt s pacientem s potvrzenou infekcí. V tomto případě je třeba dotyčnou osobu upozornit , aby po dobu 10 dní od posledního kontaktu s pacientem s potvrzenou infekcí sledovala svůj zdravotní stav a v případě zhoršení klinických příznaků vyhledala ošetření na infekční klinice Nemocnice Na Bulovce.

Cluster

jakýkoliv cluster (tedy výskyt u dvou a více osob) pacientů s těžkou respirační infekcí, kde nebyl diagnostikován žádný pravděpodobný původce, a to bez ohledu na cestovní anamnézu.

Zdravotničtí pracovníci

ti, kteří pečují o pacienty s těžkou akutní respirační infekcí, a u nichž se vyvinula pneumonie s neobjasněným původcem, bez ohledu na cestovní historii.

Těsný kontakt:

Péče o pacienta v nemocnic, péče v rámci rodiny, pobyt na stejném místě jak pravděpodobný či potvrzený případ.

Biochemické vyšetření

Provádět v režimu BL2

Práce s živým virem, izolace viru v tkáňové kultuře

Provádět v režimu BL3

Desinfekce:

Virus je obalený, lze použít běžné desinfekční prostředky: chlorové preparáty, peroxidové sloučeniny, alkohol, kvartérní amoniové a fenolové sloučeniny vždy v souladu s pokyny výrobce.

V případě podezření na infekci novým koronavirem prosím kontaktujte Nemocnici Na Bulovce - ambulance s  nepřetržitým provozem: 266082600, 266082362.

Laboratorní vyšetření:
Zajistí NRL pro chřipku

  • Je nutné odebrat nasopharyngeální výtěr do virologického transportního média (média speciálně pro toto vyšetření jsou k dispozici v NRL pro chřipku v SZU či ve v nemocnici na Bulovce)
  • Pokud to situace dovolí, odebrat i BAL, event. sputum
  • 5 ml srážlivé krve

ODESLAT v TROJITÉM OBALU DO NRL PRO CHŘIPKU, ZASLÁNÍ DOMLUVIT NA TELEFONECH: 267082400, 2402 Mobilní pohotovostní číslo s nepřetržitým provozem: 724 362 602

 

MUDr Hana Roháčová
PhD MUDr Martina Havlíčková, CSc
MUDr Sylvie Kvášová
MUDr Jan Kynčl, PhD

 

 

 

Nahoru