SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » Tuberkulóza » Informace o opatřeních při výskytu onemocnění...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Informace o opatřeních při výskytu onemocnění multirezistentní tuberkulózou


Zdravotnické orgány v Mnichově ohlásily laboratorně potvrzené onemocnění multirezistentní tuberkulózou (MDR-TB) u pasažéra ruských aerolinií, který absolvoval během května až června 2008 lety mezi Petrohradem-Mnichovem, Mnichovem-Frankfurtem a Frankfurtem-Permem. Přestože délka všech uvedených letů byla kratší než 8 hodin (Tuberculosis and air travel, Guidelines for Prevention and control. WHO, 2006), mnichovský orgán veřejného zdraví rozhodl o tom, že bude provedeno šetření u všech kontaktů sedících 2 řady před a 2 řady za sedadlem postižené osoby. Důvodem pro toto rozhodnutí byla intenzivní konverzace nemocného s pasažéry sedícími poblíž. Pacient navštěvoval Německo z důvodů lékařských konzultací pro onemocnění plic, nicméně jsou jen omezené informace o klinických známkách a symptomech nemoci během pobytu na palubách letadel. Místní zdravotnické orgány vytipovaly 13 kontaktů z řad německých občanů, kteří byli vyzváni k absolvování tuberkulínového testu. V případě pozitivního výsledku budou dále testování quantiferonem a vyšetřeni rentgenologicky. S ohledem na původ vytipovaných kontaktů byly předány informace národním orgánům veřejného zdraví v Rusku, USA a Rakousku. S ohledem na výsledky epidemiologického šetření nebyly shledány důvody k vyšetřování dalších pasažérů inkriminovaných letů.  Podle zprávy Institutu Roberta Kocha z 20. srpna 2008

Nahoru