SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » Alimentární onemocnění (infekce a otravy z... » Malá gratulace velké osobnosti: RNDr. Evě...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Malá gratulace velké osobnosti: RNDr. Evě Aldové, CSc.


Paní doktorce přejeme k 85. narozeninám mnoho zdraví, životního elánu a štěstí !
 

Nesmírně si vážíme mimořádných zásluh na rozvoji naší lékařské mikrobiologie a reprezentací celosvětového významu. Obdivujeme osobní statečnost a výkonnost v nebezpečných epidemických situacích: Terezín 1945 - skvrnitý tyfus a bacilární úplavice, poté epidemie v západních a jižních Čechách, na Slovensku, v Koreji, dále jako expert Světové zdravotnické organizace (WHO) v Bulharsku, Iráku, Guineji, Libérii.

Po zásluze se jí dostalo řady vysokých ocenění: titul Heroine in Microbiology udělen jako jedné z pouhých dvanácti světových významných mikrobioložek American Society for Microbiology v Chicagu 1999 při oslavách stého výročí jejího založení, a to na návrh ČSSM (J. Häusler a J. Jelínková), Patočkova medaile ČSSM a Medaile ČLS JEP uděleny v r.2002.

Díky výborné spolupráci dr. E. Aldové s kolegy z terénních pracovišť (O. Hausner, M. Gabrhelová, Z. Kocmoud, L. Březinová a d.) byly objeveny a popsány dva původní české bakteriální rody z čeledi Enterobacteriaceae: Budvicia s druhem Budvicia aquatica (1983) a Pragia s druhem Pragia fontium (1988).

V seznamu validně publikovaných názvů bakterií je zapsán i druh Yersinia aldovae, který na počest paní doktorky nazval H. Bercovier et al. (1984).  

K životnímu jubileu bylo dr. Evě Aldové na návrh výboru uděleno Čestné členství Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS J. E. Purkyně.

Milá Evo, přijmi náš upřímný obdiv a blahopřání !

Redakční rada Zpráv CEM a pracovníci odborné skupiny „Střevní bakteriální infekce", kde paní dr. Aldová působila většinu doby své profesionální kariéry, se srdečně připojují k blahopřání a těší se na každou její návštěvu v našich laboratořích!                                                          

Za spolupracovníky, kolegy a přátele

Petr Petráš a Jarmila Jelínková

Nahoru