SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » S » Salmonelózy » Mezinárodní výskyt gastrointestinálních infekcí...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Mezinárodní výskyt gastrointestinálních infekcí způsobených Salmonella Enteritidis sekvenční typ (ST) 11 v souvislosti s konzumací vajec a výrobků z nich

Multi-country outbreak of Salmonella Enteritidis sequence type (ST)11 infections linked to eggs and egg products. JOINT ECDC-EFSA RAPID OUTBREAK ASSESSMENT. Publikováno 8. února 2022


Souhrn:

Dne 2. září 2021 Francie hlásila zvýšení výskyt infekcí způsobených Salmonella Enteritidis sekvenčního typu (ST) 11. Do 11. ledna 2022 bylo hlášeno v roce 2021 celkem 272 potvrzených případů z pěti zemí Evropské Unie/Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP) a Velké Británie (UK): Dánsko (3 případy), Francie (216), Nizozemí (12), Norsko (7), Španělsko (22), Velká Británie (12). Byla zaznamenána dvě úmrtí u dospělých mužů, dvacet pět případů onemocnění bylo hospitalizováno, šedesát případů nahlásilo v anamnéze konzumaci vajec/vaječných výrobků.

Některé případy hlášené ve Francii v roce 2021 navštívily restaurace podávající vejce distribuovaná společným dodavatelem, španělským balicím centrem A (Spanish Packing Centre A). Vejce pocházela ze tří španělských farem, z nichž v jedné byl testováním zjištěn epidemický kmen. Čerstvá konzumní vejce z farem souvisejících s touto epidemií byla stažena a určena k použití v tepelně opracovaných vaječných výrobcích. Prostřednictvím balicího centra A neobdržely žádné jiné země v průběhu léta 2021vejce ze stejných farem. Proto nebylo možné určit zdroj infekce u případů onemocnění zaznamenaných na konci roku 2021 v jiných zemích než ve Španělsku a Francii.

Tato epidemie z roku 2021 mikrobiologicky souvisí s mezinárodním výskytem hlášeným Nizozemskem v roce 2019. Vejce spotřebovaná osobami postiženými v nizozemské epidemii byla vytrasována zpět na španělskou farmu, ale nebylo možné identifikovat epidemiologickou souvislost s epidemií v roce 2021. To naznačuje širokou distribuci epidemického kmene, jež mohla zasáhnout potravinový dodavatelský řetězec a/nebo dřívější kroky ve výrobním řetězci. Může existovat několik heterogenních zdrojů S. Enteritidis ST11 a epidemický kmen by mohl cirkulovat také na jiných farmách, ve Španělsku nebo mimo něj.

Riziko nových infekcí způsobených epidemickým kmenem a kontaminovanými vejci zůstává v EU/EHP vysoké. V zemích, kde byla S. Enteritidis ST11 zjištěna, je důležité mezioborové šetření kontaminace v dodavatelském řetězci vajec.

Přeložilo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ

Nahoru