SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » W » West Nile fever (západonilská horečka) » Monitorování výskytu západonilské horečky v Evropě
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Monitorování výskytu západonilské horečky v Evropě

V Evropě je situace ve výskytu západonilské horečky (West Nile Fever – WNF) kontinuálně monitorována a výstupy jsou veřejně přístupné na webových stránkách ECDC.


Nové případy lidských onemocnění západonilskou horečkou z jednotlivých evropských zemí jsou hlášeny do Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). V sezóně od jara do podzimu probíhá hlášení v týdenních intervalech ze zemí EU, zemí kolem Středozemního moře a dalších zemí evropského regionu WHO (WHO-Europe). Pomocí geografického informačního systému jsou na webových stránkách ECDC případy západonilské horečky s místním přenosem graficky znázorněny podle zemí, krajů a období. Výstupy tohoto hlášení slouží pro mapování aktuálního výskytu západonilské horečky a jsou využívány pro prevenci přenosu onemocnění.

https://ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc

Jsou zde zobrazována lidská onemocnění západonilské horečky s využitím dat hlášených z národních systémů surveillance do evropského hlásícího systému TESSy. https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/west-nile-fever-europe-2018-human-cases-updated-14-june

Rovněž jsou k dispozici mapy ukazující situaci ve výskytu lidských případů v aktuální sezóně i v minulých letech. https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/west-nile-fever-europe-2018-human-cases-compared-previous-season-updated-14-june

Od loňského roku paralelně jsou zobrazovány na webu ECDC i hlášení případů nákazy u koní v souladu s programem World Organisation for Animal Health (OIE). https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/west-nile-fever-europe-2018-equine-cases-updated-14-june

Je možno zobrazit kombinované mapy výskytu onemocnění u lidí i u koní. https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/west-nile-fever-europe-2018-human-and-equine-cases-updated-14-june

Aktuální epidemiologická situace

Sezónní hlášení v roce 2018 začalo od 31. května a potrvá do listopadu.

V sezóně 2018 (k 14. 6.) dosud nebyly v Evropě hlášeny žádné případy místního přenosu onemocnění západonilskou horečkou u lidí ani u koní.

 

Nahoru