SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » W » West Nile fever (západonilská horečka) » Monitorování výskytu západonilské horečky –...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Monitorování výskytu západonilské horečky – začátek sezóny 2020

Sezóna sledování výskytu západonilské horečky bude zahájena od 1.6.2020.


Reference:

  1. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 143/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejich složek ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 3, část B, bod 2.1.
  2. Směrnice Komise 2014/110/EU ze dne 17. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2004/33/ES, pokud jde o kritéria dočasného vyloučení dárců allogenních odběrů krve
  3. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 473/2008 Sb. o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění vyhlášek č. 275/2010 Sb. a č. 233/2011 Sb., příloha č. 15 - Systém epidemiologické bdělosti nákaz vyvolaných virem západonilské horečky
  4. Metodický pokyn, kterým se stanoví postup při posuzování rizika nákazy virem západonilské horečky a postup ke snížení rizika přenosu tohoto viru (http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2019_17352_3977_11.html)
  5. Aktuální seznam evropských zemí, jejichž návštěva je důvodem k vyřazení z dárcovství na 28 dnů po opuštění uvedených zemí z důvodu rizka přenosu WNV v období 1.5. - 31.10.2020. Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise.                     

  6. West Nile virus infection transmission season 2019, https://ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc
  7. F. Stejskal, H. Zelená, H. Orlíková, F. Rettich. Infekce virem západonilské horečky, Přehled aktuálních informací a algoritmus diagnostiky infekce virem západonilské horečky, 6. 3. 2019 (https://www.infekce.cz/zprava19-15.htm)
  8. The European Surveillance System (TESSy), https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/european-surveillance-system-tessy

Nahoru