SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN

Kontakt pro média:

Tiskové oddělení
Ing. Klára Doláková, MBA 
tel.: + 420 267 082 210
e-mail: tisk@szu_cz
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » Tuberkulóza » Mykobakteriologická diagnostika Mycobacterium...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Mykobakteriologická diagnostika Mycobacterium kansasii v roce 2007


V roce 2007 bylo Mycobacterium kansasii izolováno ze vzorků 48 osob (14 žen a 34 mužů) s trvalým bydlištěm v České republice a jednoho cizího státního příslušníka (z Polské republiky) s přechodným pobytem v ČR. Ve srovnání s rokem 2006 se celkový počet osob snížil o 28 osob. Počet osob, u nichž se jednalo o první izolaci M.kansasii, poklesl ze 61 na 36, počet s izolací v dřívějších letech se snížil ze 16 na 12 ( 3 ženy a 9 mužů).

 

Ve 4 krajích ČR - Karlovarském, Vysočina, Zlínském a Olomouckém - nebyl do ISBT hlášen žádný případ izolace M.kansasii, ve zbývajících krajích se počet onemocnění pohyboval mezi 1 - 13, počet pacientů s dřívějším onemocněním mykobakteriózou M.kansasii mezi 1 - 6.

 

Průměrný věk žen s první izolací M.kansasii v ČR byl 57,8 let (v roce 2006 - 66,5let), z celkového počtu 11 žen bylo  ve věkových skupinách 60 - 90let 6,  z celkového počtu mužů - 25 - bylo ve skupinách  60 - 89 let 11. Ve věkových skupinách 0 - 19 nebylo zaznamenáno žádné onemocnění.

 

M.kansasii bylo nejčastěji izolováno ze sputa - 38 pacientů (1 - 11krát). Ze sputa a BAL u 4 pacientů, z pleurálního punktátu 4krát u jednoho pacienta v průběhu jednoho měsíce. U jednoho pacienta bylo izolováno M.kansasii 2x ze sputa a ze sekčního materiálu, u dalšího pacienta 2x z BAL, 1x z LV a ze sekčního materiálu.

 

V ISBT je sledována citlivost kmenů M.kansasii na 5 základních antituberkulotik (STM, INH, EMB, RIF, PZA). V tabulce č. 5 je uveden přehled citlivosti kmenů M.kansasii na antituberkulotika u osob s první izolací kmene. Stanovení citlivosti in vitro bylo provedeno na uvedené léky u 36 pacientů. V laboratořích jsou pro stanovení citlivosti používány různé metody.

 

NRL provedla v roce 2007 vyšetření 104 vzorků vody a 3 stěrů ze sprchových růžic  odebraných v průmyslových závodech MSk. Ve 43 vzorcích vody byla zjištěna přítomnost podmíněně patogenních mykobakteriálních druhů (M.avium, M.flavescens, M.fortuitum, M.gordonae, M.chelonae, M.kansasii, M.species), ve třech vzorcích bylo detekováno M.gordonae.

 

Ve dvou zdravotnických zařízeních v Ostravě bylo vyšetřeno 120 vzorků teplé vody vyráběné z vody pitné, ošetřené i neošetřené různými dezinfekčními prostředky a termodezinfekcí. Nejčastěji bylo izolováno M.xenopi - z 11 vzorků. M.gordonae bylo izolováno ze 3 vzorků, M.kansasii z 5 vzorků a M.fortuitum z jednoho vzorku. Studie byla provedena z podnětu hlavního hygienika ČR a podíleli se na ní: KHS Ostrava, SZÚ Praha a NRL pro M.kansasii Ostrava.

Tabulka 1

 

Soubor osob, u nichž bylo v jednotlivých krajích České republiky izolováno

v roce 2007 M.kansasii

 

Kraj

dřívější izolace M.kansasii

první izolace M.kansasii

počet osob s izolací M.kansasii

ženy

muži

celkem

ženy

muži

celkem

ženy

muži

celkem

Praha

0

2

2

2

1

3

2

3

5

Středočeský

0

0

0

0

2

2

0

2

2

Jihočeský

0

0

0

0

2

2

0

2

2

Plzeňský

0

2

2

5

1

6

5

3

8

Karlovarský

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ústecký

1

0

1

1

2

3

2

2

4

Liberecký

0

0

0

0

1

1

0

1

1

Královéhradecký

0

0

0

0

1

1

0

1

1

Pardubický

0

0

0

0

2

2

0

2

2

Vysočina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Brněnský

1

0

1

1

2

3

2

2

4

Olomoucký

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zlínský

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Moravskoslezský

1

5

6

2

11

13

2

16

19

Cizinec *

0

0

0

0

1*

1*

0

1*

1*

Česká republika

3

9

12

11

25

36

14

34

48

 

*   cizinec s pobytem v ČR, není započten do celkového počtu osob v ČR

Tabulka 2

 

Průměrný věk osob, u nichž bylo v roce 2007 Mycobacterium kansasii izolováno poprvé

 

Kraj

ženy

muži

celkem

počet

počet

průměrný věk

počet

průměrný věk

Praha

2

77,5

1

62,0

3

Středočeský

0

-

2

43,5

2

Jihočeský

0

-

2

59,0

2

Plzeňský

5

68,2

1

88,0

6

Karlovarský

0

-

0

-

0

Ústecký

1

28,0

2

54,0

3

Liberecký

0

-

1

57,0

1

Královéhradecký

0

-

1

43,0

1

Pardubický

0

-

2

66,0

2

Vysočina

0

-

0

-

0

Brněnský

1

58,0

2

50,5

3

Olomoucký

0

-

0

-

0

Zlínský

0

-

0

-

0

Moravskoslezský

2

54,0

11

51,3

13

Cizinec *

0

-

1*

46,0*

1*

Česká republika

11

57,8

25

54,4

36

 

cizí státní příslušník není započten do souboru s hodnoceným  věkovým  průměrem osob z ČR

Tabulka 3

Věková distribuce obyvatel ČR s první izolaci M.kansasii v roce 2007

 

věková skupina

pohlaví

celkem

ženy

muži

0 - 19

0

0

0

20 - 29

1

0

1

30 - 39

0

3

3

40 - 49

2

7

9

50 - 59

2

4

6

60 - 69

2

7

9

70 - 79

1

3

4

80 - 89

2

1

3

90 - 99

1

0

1

celkem

11

25

36

 

V tabulce není započítán cizinec

Tabulka 4

 

Přehled vzorků a frekvence izolací M.kansasii u obyvatel České republiky v roce 2007

 

Vzorek

počet osob

Poznámka

sputum 1x

17

 

sputum 2x

3

1x pozit. kultivačně, 1x jen mikr. +

sputum 3x

6

jeden pacient: vyšetřen jen metabol. metodou, izolace M.kansasii 2x, M.xenopi 1x

sputum 4x

4

1x pozit. kultivačně, 3x jen mikr. +

sputum 5x

5

vyšetření během jednoho týdne

sputum 6x

1

2x M.kansasii, 2x M.avium, 1x MAI, 1x MI - MI se stejnou rezistencí jako M.kansasii

sputum 7x

1

jeden pacient 7x během jednoho měsíce

sputum 11x

1

během jednoho měsíce

sputum 2x + sekční materiál 1x

1

 

sputum 2x + BAL 2x

1

 

sputum 1x + BAL 1x

1

 

sputum 2x + BAL 1x

1

 

sputum 5x + BAL 4x

1

 

BAL 1x + LV 1x + sekční materiál 1x

1

 

BAL 1x + LV 1x

1

 

BAL 1x

3

 

pleurální punktát 4x

1

během jednoho měsíce

celkem

49

 

 V tabulce je započítán i cizinec

  

Tabulka 5

  Přehled citlivosti kmenů M.kansasii na antituberkulotika u osob s první izolací kmene v roce 2007

(citlivost u první izolace kmene v roce u pozitivní osoby)

 
 

Kraj / lék

            výsledek

streptomycin

isoniazid

etambutol

rifampicin

pyrazinamid

C

R

K

N

C

R

K

N

C

R

K

N

C

R

K

N

C

R

K

N

Praha                    

0

2

1

0

0

2

1

0

2

0

1

0

2

0

1

0

0

2

1

0

Středočeský            

1

1

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

Jihočeský                  ○

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

Plzeňský                   Δ

6

0

0

0

0

6

0

0

6

0

0

0

6

0

0

0

0

6

0

0

Karlovarský             ◊

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ústecký                     *  

1

2

0

0

0

3

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

0

3

0

0

Liberecký                    

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

Královéhradecký

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Pardubický                 

1

1

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

Vysočina                    ◊

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Brněnský                   ●

0

3

0

0

0

3

0

0

3

0

0

0

3

0

0

0

3

0

0

0

Olomoucký                ◊

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zlínský                       ◊

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Moravskoslezský    ►

12

1

0

0

0

13

0

0

13

0

0

0

13

0

0

0

12

1

0

0

Cizinec                     

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Česká republika

22

12

1

1

0

34

1

1

34

0

1

1

29

5

1

1

17

16

1

2

C     kmen hodnocen jako citlivý

R     kmen hodnocen jako rezistentní  

K     výsledek znehodnocen kontaminací nespecifickou bakteriální flórou

N     počet osob, u nichž nebyl test proveden

○     u jednoho pacienta bylo izolováno M.kansasii a M.xenopi, v tabulce je uvedena citlivost M.kansasii

Δ     u jednoho pacienta byl proveden test citlivosti 2x během jednoho měsíce

*      u dvou pacientů byl proveden test citlivosti 4x během jednoho měsíce

►    u jednoho pacienta bylo provedeno vyšetření citlivosti na AT mimo MSk

     u cizince bylo provedeno vyšetření citlivosti: INH - R, STM, PZA, EMB, RIF - C (nepodařilo se zjistit, zda se jedná u pacienta o první izolací M.kansasii)

◊      v krajích: Karlovarském, Vysočina, Olomouckém a Zlínském nebyl v roce 2007 zjištěn nový nález M.kansasii u žádného obyvatele

●   U jedné pacientky, která měla M.kansasii izolováno již v dřívějších letech bylo v roce 2007 izolováno  M.kansasii, MA, MAI a MI. Je zajímavé, že u všech testovaných druhů je uvedena stejná citlivost (resp.rezistence) na AT in vitro!

 

První izolace M.kansasii v roce 2007 u 36 pacientů s trvalým bydlištěm v ČR a u jednoho cizince s pobytem v ČR (Polsko).

Stanovení citlivosti na AT základní řady (STM RIF, INH, EMB) bylo provedeno u 35 pacientů, na PZA u 34 pacientů.

 

 

 

 

 

 

Nahoru