SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » P » Poliomyelitida (přenosná dětská obrna).... » Nález VDPV (poliovirů odvozených od...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nález VDPV (poliovirů odvozených od vakcinačních virů) ve Finsku


Podle informace WHO spolupracujícího centra pro surveillance poliovirů v Helsinkách, byly ve vzorcích odpadních vod, odebraných v polovině prosince 2008 v Tampere, detekovány dva rozdílné kmeny VDPV (sérotyp 1 a 2), které jsou značně odlišné od kmenů poliovirů obsažených ve vakcíně. Srovnání nukleotidových sekvencí vykazuje v případě PV1-VDPV podobnost s virem Sabin 1 v 86,9 procentech, v případě PV2-VDPV v 87,6 procentech. Přestože na základě dalších laboratorních vyšetření lze hovořit o tom, že divoký původ izolovaných virů je vyloučen, ve Finsku probíhají následující opatření podle doporučení WHO:

  • na základě signalizace Univerzitní nemocnice v Tampere byla zintenzívněna surveillance akutních chabých paréz,
  • zdravotnické obvody byly upozorněny na výše uvedené nálezy,
  • byla determinována geografická oblast, ze které pocházejí odpadní vody, z nichž byl komentovaný nález učiněn,
  • vzhledem k tomu, že kolem 97 procent finských dětí je proti polio kompletně vakcinováno, nejsou nutná opatření v speciálních skupinách nevakcinovaných dětí,
  • byla zvýšena frekvence odběrů vzorků odpadních vod na 1 krát týdně po dobu nejméně 6 měsíců.

 

 

Podle zprávy Finska z 10. února 2008


Nahoru