Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » Očkování proti covid-19 » Očkovací centrum Státního zdravotního ústavu (SZÚ)
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očkovací centrum Státního zdravotního ústavu (SZÚ)




1. Chci se nechat naočkovat, ale nemám termín:

Státní zdravotní ústav je v současné době napojen na Centrální rezervační systém Ministerstva zdravotnictví. Zájemci o očkování se tedy mohou hlásit do rezervačního systému a bude jim přiřazen termín očkování. SZÚ rezervační systém nespravuje, v případě potíží či nejasností ohledně rezervačního systému se prosím obraťte přímo na Ministerstvo zdravotnictví.

Odkazy na rezervační systém jsou zde:

 2. Mám potvrzený termín na očkování:

Očkovací centrum Státního zdravotního ústavu se nachází na Vinohradech, v bezprostřední blízkosti FN Královské Vinohrady. Náš očkovací tým ve složení lékař, sestra a administrativní pracovník zajistí bezproblémový průběh očkování. Připravte se na to, že po aplikaci očkovací látky bude třeba, abyste setrvali v čekárně očkovacího centra přibližně 30 minut. Po uplynutí této doby je možné odejít domů.

Jak se k nám dostanete?

Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00

Očkovací centrum je v budově č. 11, ordinace se nachází ve 2. patře a lze použít výtah, který je umístěn ve vestibulu budovy vpravo

METRO: zastávka Želivského, linka A (zelená)

TRAMVAJE: zastávka Želivského, linky 5, 10, 11, 13, 16, 26

AUTOBUS:
zastávka Bělocerkevská, linky 124, 136, 139, 150, 213
zastávka Želivského, linky 124, 139, 146, 150, 155, 188, 199, 213
zasávka Volyňská, linka 175

Plánek areálu s vyznačením očkovacího centra:

Horní vrátnice, ul.Šrobárova                    Dolní vrátnice, ul.Ruská

Důležité informace před očkováním:

1. Dotazník před očkováním

Před příchodem na očkování do Očkovacího centra SZÚ prosím vyplňte „Dotazník před očkováním“, který je ke stažení zde. Dotazník před očkováním obsahuje část, kde je nutné uvést případné kontraindikace na očkování (viz níže): 

V případě, že na některou z výše uvedených otázek odpovíte ANO, je nutné dodat písemné potvrzení souhlasu ošetřujícího lékaře.


2. Další upozornění pro pacienty

U některých typů léčiv či alergií je nutno zajistit  speciální postup již 24 hodin (i déle) předem před aplikací vakcíny. Prosím věnujte pozornost níže uvedeným informacím:

Absolutní kontraindikace očkování (tzn. kdy není možné očkování podstoupit):
•    akutní infekční onemocnění
•    jiné očkování: živou vakcínou v předchozích 4 týdnech (očkování neživou vakcínou v předchozích 14 dnech je relativní kontraindikace, lze aplikovat po zvážení)
•    pozitivní průkaz SARS- CoV2 (antigen, PCR) v posledních 14 dnech
•    gravidita a kojení u žen
•    děti do 16 let (Pfizer), do 18 let (Moderna)
•    jakákoliv alergická reakce po 1. dávce vakcíny

Relativní kontraindikace očkování (tzn. kdy je vhodné se poradit s ošetřujícím lékařem)
•    Antikoagulační terapie (léčivé přípravky: Eliquis, Pradaxa, Xarelto) – pokud lze, vysadit 24 h před očkováním, v opačném případě ponechat
•    Warfarin - u pacientů s obtížně nastavitelnou hladinou vhodná kontrola INR, ostatní očkovat
 
Postup u alergiků:
•    Alergie na hmyz, léky, pyly, potraviny není kontraindikací – před 2. dávkou by si měl pacient vzít antihistaminika, a to 30 min před aplikací – Zodac 10 mg, Xyzal 5 mg, lépe již den předem a v den očkování, pokračovat ještě 2-3 dny po očkování
•    U sezonních alergií antihistaminika po celou dobu sezony
•    CAVE prokázaná alergie na mořské plody- nelze očkovat
•    Alergie na očkování tetanus – 30 min před podáním vakcíny užít Zodac 10 mg, Xyzal 5 mg 1 tbl, Prednison 10 mg   
•    Alergie na jiné vakcíny typu anafylaktického šoku, nebo nutnost rozložení vakcíny po menších dávkách – nelze očkovat
•    Polyvaletní alergici, závažné interní onemocnění, kde vakcinace přináší benefit – den před očkováním Zodac 10 mg 1 tbl, Prednison 10 mg, v den očkování a den po očkování též Zodac10 mg a Prednison 10 mg
•    Při užívání alergenové imunoterapie injekčně – týden před a týden po očkování alergen vynechat
•    Při užívání alergenové imunoterapie sublinguálně vynechat v den aplikace

Další terapie:
•    Biologická terapie - není kontraindikací, pokud lze, nepodávat v den očkování
•    Onkologická terapie – není kontraindikací u stabilního pacienta a v remisi, není vhodná při zahájení léčby, lze očkovat mezi jednotlivými cykly chemoterapie
•    Autoimunitní onemocnění – nejsou kontraindikací, pokud se jedná o dlouhodobě stabilizovaný stav, včetně imunosupresivní terapie, dávka Prednisonu musí být nižší než 20 mg
•    Léčba imunoglobuliny- Hizentra, Igamplia, intravenozní imunoglobuliny – nutný odstup od očkování minimálně 2 týdny před a 2 týdny po vakcinaci
•    Léčba imunostimulancii – Isoprinosine, Imunor, bakteriální lyzáty (Broncho-Vaxom, Luivac, Uro-VAxom, Imunoglukany apod.) – vysadit 2 týdny před a 2 týdny po

O podání či nepodání vakcíny rozhoduje vždy lékař, pokud vzhledem ke kontraindikacím rozhodne, že není bezpečné vakcínu podat, vakcína podána nebude. Pacient má možnost si zarezervovat jiný termín v očkovacím centru nemocničního typu.
 

Nahoru