Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » P » Pertuse » Očkování těhotných proti pertusi
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očkování těhotných proti pertusi

Materiál byl prezentován na odborných konferencích, například na 9. konferenci Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP.


2019_Ockovani_proti_pertusi_v_gravidite.pdf Očkování_proti_pertusi_v_graviditě (2,37 MB)

Podle předběžných dat z Informačního systému infekční nemoci za rok 2018 bylo v České republice hlášeno celkem 752 případů onemocnění pertusí, z toho 49 případů bylo hlášeno u dětí do jednoho roku života.

Právě tyto děti jsou onemocněním nejvíce ohrožené, zejména možnými komplikacemi. Nejčastějším zdrojem onemocnění pro nejmenší jsou právě nejbližší kontakty, tedy matka, otec, sourozenci, prarodiče apod.

Nejlepší způsob ochrany nejmenších dětí před onemocněním je očkování matek v těhotenství, jak doporučuje i Světová zdravotnická organizace (WHO). Vhodně načasované očkování v graviditě vede k dostatečnému přenosu mateřských protilátek do těla plodu. Po narození je tak dítě mateřskými protilátkami chráněno před závažným průběhem onemocnění během nejkritičtějšího období dvou měsíců, kdy  ještě nemůže být očkováno.

V ČR, podobně jako v mnoha dalších zemích, existuje doporučení pro očkování těhotných proti pertusi (Národní imunizační komise, prosinec 2015):

NIKO_Doporuceni_Pertuse_tehotne_2015.pdf NIKO_Doporučení_Pertuse_těhotné_2015

CR_Pertussis_Recommendation_for_pregnant_women.pdf CR_Pertussis_Recommendation_for_pregnant_women

Aktualizováno 30.3.2021

Nahoru