SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » ECDC, COVID-19 » Riziko šíření Covid-19 v souvislosti se...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Riziko šíření Covid-19 v souvislosti se svátečním obdobím konce roku 2020, RRA ECDC

Dokument ECDC, 3.12.2020. Risk of COVID-19 related to end-of-year festive season.


ECDC, Rapid Risk Assessment: 

Riziko šíření Covid-19 v souvislosti se svátečním obdobím konce roku 2020

3. prosince 2020

Souhrn

V EU/EEA a UK došlo koncem října v důsledku rozšíření nefarmaceutických intervencí zavedených několika členskými státy k celkovému poklesu 14denního hlášení případů Covid-19 a podílu pozitivity týdenních testů. Ve srovnání s nízkou úrovní pozorovanou v létě přenos SARS-CoV-2 přesto zůstává vysoký.

Svátky spojované s koncem roku se tradičně vyznačují aktivitami, jako jsou oslavy, shromažďování, nakupování, cestování, které představují významná rizika pro intenzivní přenos SARS-CoV-2. Přitěžujícím faktorem jsou zprávy o existenci tzv. „pandemické únavy“, kdy právě v tomto období jsou někteří lidé demotivováni k dodržování doporučených ochranných opatření.

Zrušení ochranných opatření příliš brzy by vedlo k nárůstu počtu případů a počtu hospitalizací a to obzvláště rychle, pokud by tato opatření byla zrušena náhle. Pokud by opatření zavedená v říjnu nebo v listopadu byla zrušena 21. prosince, modelový odhad naznačuje, že by v prvním lednovém týdnu 2021 mohlo dojít k nárůstu hospitalizací. Pokud by opatření byla zrušena 7. prosince, je předpoklad, že k nárůstu hospitalizací by mohlo dojít před 24. prosincem. V současné epidemiologické situaci v EU/EEA a UK platí, že čím dříve jsou opatření zrušena, tím větší a rychlejší je výsledný nárůst počtu případů, hospitalizací a úmrtí, což způsobuje další tlak na systémy zdravotní péče.

Na základě současné epidemiologické situace ve většině států EU by jakákoli úprava opatření měla být prováděna cíleně, přiměřena a koordinovaně podle posouzení situace s ohledem na zranitelnost populace a měla by být jasně sdělována. Cílem by mělo být zmírnění rizika zvýšeného přenosu v průběhu konce roku a současně zohlednění sociálních, osobních a ekonomických dopadů na populaci.

Odhad rizika vzhledem k výše uvedeným skutečnostem:

  • Pro obecnou populaci je riziko hodnoceno jako vysoké.
  • Pro „zranitelnou“ populaci je riziko hodnoceno jako velmi vysoké.

Možnosti reakce:

  • Řešení pandemické únavy by mělo být klíčovým prvkem komunikačních aktivit o riziku.
  • Ve všech kontextech by měla být uplatňována nezbytná opatření: hygiena rukou a dýchacích cest, používání obličejových masek, fyzická vzdálenost, dostatečné větrání.
  • Zrušení nebo omezení společenských akcí z hlediska trvání a počtu účastníků, dle možností nabízení alternativ online, podporovat setkávání pouze v domácnostech.
  • Posílení testování, izolace případů a kapacit pro sledování kontaktů, zajištění kapacit pro náhlý vzestup počtu případů
  • Zajištění kapacity zdravotní péče i pro případ náhlého vzestupu počtu případů.
  • Za současné epidemiologické situace se nedoporučují omezení mezinárodního cestování, systematické testování ani karanténa cestujících.

 

Podle materiálu ECDC volně zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

Zdroj:

European Centre for Disease Prevention and Control. Risk of COVID-19 related to end-of-year festive season – 3 December 2020, ECDC: Stockholm; 2020

Nahoru