Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » R » Rotavirové infekce
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Rotavirové infekce


Rotavirové gastroenteritidy

Základní informace o rotavirových gastroenteritidách.


 

Míra proočkovanosti proti rotavirovým gastroenteritidám v Evropě a výskyt rotavirových gastroenteritid v České republice v období 1997–2017

Článek ve Zprávách CEM (SZÚ, Praha) 2018;27(7-8): 190-194.


 

Výskyt rotavirových onemocnění v České republice v letech 1997-2017

V letech 1997-2017 bylo v rámci systému pro hlášení infekčních onemocnění v ČR hlášeno celkem 76 232 případů rotavirových gastroenteritid (incidence 34,9/100 000 obyv.). Bylo zaznamenáno celkem 34 úmrtí. Prezentace z 28. Pečenkových epidemiologických dní 2018.


 

Surveillance rotavirových infekcí

Systém epidemiologické bdělosti upravený vyhláškou č. 275/2010 Sb., příloha č.25


 

Nahoru