SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » Legislativa k infekčním nemocem » Prováděcí rozhodnuti Komise (EU) z 22. 6. 2018...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Prováděcí rozhodnuti Komise (EU) z 22. 6. 2018 o přenosných nemocích a souvisejících zvláštních zdravotních problémech, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných definicích případů

2018/945/EU: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/945 ze dne 22. června 2018 o přenosných nemocích a souvisejících zvláštních zdravotních problémech, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných definicích případů  


Odkaz na portál EUR-Lex: Prováděcí rozhodnuti Komise (EU) z 22. 6. 2018 o přenosných nemocích a souvisejících zvláštních zdravotních problémech, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných definicích případů

Seznam přenosných nemocí uvedený v Příloze č. 1:

Přenosné nemoci a související zvláštní zdravotní problémy, které mají být podchyceny sítí epidemiologického dozoru

1. NEMOCI

Antrax (sněť slezinná)

Botulismus

Brucelóza

Enteritida vyvolaná bakteriemi rodu Campylobacter

Onemocnění virem Chikungunya

Chlamydiová infekce, včetně chlamydiové infekce lymphogranuloma (venereum) (LGV)

Cholera

Creutzfeldtova-Jakobova nemoc

Kryptosporidióza

Dengue

Záškrt

Echinokokóza

Giardiáza [lambliáza]

Gonokoková infekce

Infekce vyvolaná Haemophilus influenzae,invazivní onemocnění

Akutní hepatitida A

Hepatitida B

Hepatitida C

Nákaza virem lidské imunodeficience (HIV) a syndrom získané imunodeficience (AIDS)

Chřipka

Chřipka A/H5N1

Legionářská nemoc

Leptospiróza

Listerióza

Lymská neuroborelióza

Malárie

Spalničky

Meningokoková infekce, invazivní onemocnění

Příušnice

Pertuse (černý kašel)

Mor

Infekce vyvolaná Streptococcus pneumoniae, invazivní onemocnění

Akutní poliomyelitida (akutní dětská obrna)

Horečka Q

Vzteklina

Zarděnky

Kongenitální zarděnkový syndrom

Enteritida vyvolaná bakteriemi rodu Salmonella

Těžký akutní respirační syndrom [SARS]

Infekce vyvolaná bakterií Escherichia coli produkující shigatoxin/verocytotoxin (STEC/VTEC), včetně hemolyticko- uremického syndromu (HUS)

Shigelóza

Pravé neštovice

Syfilis (příjice)

Kongenitální syfilis

Tetanus

Virová klíšťová encefalitida

Kongenitální toxoplasmósa

Trichinóza

Tuberkulóza

Tularemie

Břišní tyf a paratyf

Virové hemoragické horečky (VHH)

Nákaza virem západonilské horečky

Žlutá zimnice

Enteritida vyvolaná bakteriemi Yersinia enterocolitica nebo Yersinia pseudotuberculosis

Onemocnění virem Zika

Kongenitální onemocnění virem Zika

2. ZVLÁŠTNÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

2.1. Nosokomiální infekce

2.2. Antimikrobiální rezistence

Nahoru