SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » Infekční nemoci přenášené uživateli drog » Sedm způsobů, jak snížit výskyt infekcí u osob,...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Sedm způsobů, jak snížit výskyt infekcí u osob, které injekčně užívají drogy: společné pokyny agentur ECDC a EMCDDA

Sedm intervencí, jeden cíl: žádné infekce mezi lidmi, kterí injekčně užívají drogy. Ve zveřejněných pokynech spojily evropské agentury ECDC a EMCDDA své síly, aby identifikovaly sedm intervencí, které mají u této ohrožené populace omezit výskyt infekčních nemocí a předcházet jim.  


V posledních letech dosáhlo mnoho evropských zemí v oblasti prevence infekcí souvisejících s užíváním nelegálních drog značného pokroku. Injekční užívání drog nicméně nadále zůstává hlavní príčinou infekčních onemocnění v Evropě. Navrhované intervence sahají od poskytování injekčního náčiní, testování a očkování až po léčbu infekcí a léčbu drogové závislosti. Maximálního účinku se nejlépe dosáhne, pokud se, ideálně na témže místě, vzájemně kombinují.

V pokynech nazvaných Prevention and control of infectious diseases among people who inject drugs (Prevence a kontrola infekčních nemocí u osob, které injekčně užívají drogy) agentury zkoumají příklady správné praxe v oblasti veřejného zdraví, které mohou podpořit účinnou politiku snižování výskytu infekcí.

K běžným krví přenosným virům v této skupině patří virus HIV, hepatitida B a hepatitida C. Šíří se zejména sdílením jehel, stříkaček a náčiní k přípravě drogy nebo nechráněným pohlavním stykem.

Vydáním této zprávy v průběhu zasedání odborníků v oblasti infekčních nemocí, které se koná dnes v Lisabonu, hodlají obě agentury podpořit země celé Evropy v jejich úsilí o snižování rizik infekce.

Ředitel EMCDDA Wolfgang Götz uvedl: „Krví přenosné infekce se mohou mezi lidmi, kteří injekčně užívají drogy, šířit velmi rychle, což pak může vést k vysokým nákladům na léčbu, ke ztrátě produktivity a k lidskému utrpení. Hlavní sdělení dnešní zprávy spočívá v tom, že víme, jak infekcím v této populaci předcházet. Naším úkolem je zajistit, aby bylo toto poznání převedeno do podoby efektivních služeb. Evropa může při snižování zátěže pro veřejné zdraví představované nemocemi, kterým lze předcházet, dosáhnout ještě lepších výsledků."

„Prevence infekcí mezi osobami, které injekčně užívají drogy, je dosažitelná a účinná - pokud je prováděna správně," zdůrazňuje ředitel ECDC Marc Sprenger. „Proto potřebujeme užší spolupráci všech úseků zdravotnictví, abychom získali důvěru lidí užívajících drogy injekčně a nabídli jim zdravotní péči, jak je načrtnuta v našich společných pokynech."

Společná publikace agentur ECDC a EMCDDA je vydávána zároveň se souhrnem nazvaným „Stručné pokyny" a se dvěma technickými zprávami, které přinášejí kompletní vyhodnocení důkazů.

Sedmi doporučenými intervencemi jsou:

INJEKČNÍ NÁČINÍ: Poskytovat bezplatný přístup k čistému náčiní pro injekční užívání drog včetně sterilních jehel a stříkaček v rámci kombinovaných vícesložkových programů prevence, harm reduction, poradenství a léčby.

KOVÁNÍ: Nabízet očkování proti infekcím, pro které existují účinné vakcíny, jako jsou hepatitidy A a B, tetanus a chřipka. U osob nakažených virem HIV se doporučuje i očkování proti pneumokoku.

LÉČBA DROGOVÉ ZÁVISLOSTI: Poskytovat přístup k léčbě, zvláště k substituční léčbě pro uživatele opioidů.

TESTOVÁNÍ: Zaručit přístup k testování na HIV, hepatitidu C a hepatitidu B a další infekce včetně tuberkulózy; zabezpečit vazbu na léčbu.

LÉČBA INFEKČNÍCH NEMOCÍ: Poskytovat antivirovou léčbu dle klinické indikace pro osoby nakažené virem HIV, hepatitidou B nebo hepatitidou C. Léčba tuberkulózy je doporučena u případů aktivního onemocnění, zatímco u latentních případů by měla být zvážena profylaktická terapie.

PODPORA ZDRAVÍ: Zajistit podporu zdraví zaměřenou na bezpečnější užívání drog a sexuální chování, která by lidem umožnila zvýšit jejich schopnost kontrolovat a zlepšovat své zdraví.

CÍLENÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB: Nabízet celou škálu služeb poskytovaných podle potřeb uživatelů a místních podmínek, například léčbu drogové závislosti, harm reduction, poradenství a testování a odesílání do jiných zdravotnických zařízení.


Odkazy

Pokyny agentur ECDC a EMCDDA a „Stručné pokyny" si můžete stáhnout zde:

www.ecdc.europa.eu www.emcdda.europa.euTiskový odbor ECDC

Tel. (46) (0) 8 586 01 678

E-mail: press@ecdc_europa_eu
Tiskový odbor EMCDDA

Tel. (351) 211 21 02 00

E-mail: press@emcdda_europa_eu


Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je agenturou EU, jejímž úkolem je rozpoznávat a posuzovat hrozby, které představují infekční nemoci pro lidské zdraví, a informovat o nich.

Středisko podporuje práci orgánů v oblasti veřejného zdraví v EU a členských státech EHP/ESVO.Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) poskytuje EU a jejímčlenským státům faktický přehled o celoevropských problémech v oblasti drog a spolehlivou znalostní základnu na podporu diskuse o drogách.

Nahoru