SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » Laboratoře + NRL » Situace se v zásadě nemění, převažuje varianta...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Situace se v zásadě nemění, převažuje varianta delta s výskytem subvariant

Na základě dat z diskriminační PCR za posledních 14 dnů a dat z celogenomové sekvenace SARS-CoV-2 za srpen je zřejmé, že v České republice přetrvává dominance varianty delta, v rámci které narůstá podíl jejích subvariant, souhrnně označovaných jako delta +. Výskyt těchto subvariant hlásí i zahraničí. Této skutečnosti odborníci v některých zemích připisují nárůsty pozitivně testovaných. V Česku takový vývoj zatím data neukazují.


Diskriminační PCR v ČR bylo vyšetřeno v období od 13. 8. do 27. 8. 2021 celkem  2 236 vzorků z celkem 72 laboratoří. Podezření na detekci varianty delta bylo vysloveno u 95 % vzorků. Varianta alfa je pod 2 %. Osekvenováno je 341 vzorků se srpnovým datem odběru. V nich na variantu delta připadá 98,4 % vzorků, z toho je 81,2 % původní varianta delta, zbytek tvoří subvarianty, souhrnně označované delta +.

„I v ČR narůstá podíl subvariant delty AY.4, AY.12 a AY.9, jejichž výskyt je pravděpodobně důvodem nárůstu počtu pozitivně testovaných v okolních zemích. V tuto chvíli se pro obyvatele České republiky z hlediska chování viru a jeho šíření nic nemění. Národní referenční laboratoř stále sleduje situaci, pravidelně analyzuje data a poskytuje ministerstvu zdravotnictví i laboratořím týdenní monitoring. Prioritní mutace ke sledování v rámci diskriminačních PCR jsou shodná v doporučeních našich odborníků i Světové zdravotnické organizace (WHO),“ upřesňuje ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

V rámci celogenomové sekvenace za srpen jsou podíly subvariant delty v ČR následující: AY.4  v 9,4%, AY.12 ve 3,8 % a AY.9 se vyskytuje v 4,1 %. Vzhledem k faktu, že všechny spadají pod označení delta+, lze konstatovat, že jednoznačně dominuje delta varianta a detekce odpovídají v souhrnu s původní variantou až 99 % záchytu.

„Data, pravidelně zveřejňovaná na stránkách MZČR zatím neukazují zhoršování epidemické situace, jako je tomu v některých jiných zemích. Lze to přičítat jednak rostoucí proočkovanosti a jednak míře promořenosti české populace z předchozích vln epidemie. Na místě je samozřejmě dodržovat všechna aktuální opatření a rozhodně připomínám, že má smysl se nechat očkovat. Ochráníte tak nejen sebe, ale i vaše blízké, “ připomíná ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková.

Podrobná zpráva NRL SZÚ je přílohou této tiskové zprávy.
SARS podrobná zpráva k 27. 8. 2021 SARS podrobná zpráva k 27. 8. 2021

Nahoru