Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » Laboratoře + NRL » Situace ve výskytu variant covid-19 je v ČR...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Situace ve výskytu variant covid-19 je v ČR prakticky beze změn, dále dominuje subvarianta delty AY.4

Nejsilnější subvariantou v České republice je stále delta AY.4, která v celogenomové sekvenaci představuje zhruba čtvrtinu sledovaných pozitivních vzorků. Celkově varianta delta a její subvarianty (označované AY.x), nadále ve vzorcích z diskriminační PCR představují téměř 95 procent. Co se týká chování viru, klinická praxe zatím nehlásí žádné zásadní změny v průbězích onemocnění u sledovaných pacientů.


V období od 15. 10. do 29. 10. 2021 má Národní referenční laboratoř (NRL) k dispozici data z 34 979 provedených testů diskriminační PCR z celkem 83 laboratoří. Na variantu delta a subvarianty připadá přibližně 94,5 % pozitivních případů (viz tab. 1 podrobné zprávy NRL).

Za rok 2021 bylo k 29. 10. 2021 v ČR celogenomově sekvenováno 11 379 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků. Celkem 772 sekvenací se vztahuje k datu odběru mezi 22. zářím a 22. říjnem. Podíl původní varianty delta za období 29. 9. – 29. 10. je 42,4 %. Zaznamenáváme nárůst subvariant delta varianty - AY.4, AY.33 a AY.39, které se šíří i v dalších zemích. Podíl subvarianty AY.4 za dané období je přibližně 26 %, podíl AY.33 přesahuje 7 % a podíl AY.39 tvoří přes 6 % pozitivních vzorků.

Rostoucí počet nakažených i hospitalizovaných znovu vyžaduje od nás všech, abychom věnovali zvýšenou pozornost dodržování platných hygienických pravidel. Je rozhodně na místě nechat se očkovat, nepodceňujme ani nošení správně nasazených vhodných respirátorů a pravidelně si tuto ochranu úst a nosu měňme.  Nezapomínejme ani na hygienu rukou. Odpovědným chováním chráníme sebe i své blízké,“ připomněla ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Podrobná zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.
Podrobná zpráva ke dni 29. 10. 2021 Podrobná zpráva ke dni 29. 10. 2021

Nahoru