SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » Laboratoře + NRL » Stále dominuje varianta delta včetně subvariant
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Stále dominuje varianta delta včetně subvariant

Dle výsledků vyšetření metodou diskriminační PCR z celkem 72 laboratoří napříč Českou republikou převažuje varianta delta přibližně v 95 % pozitivních vzorků. Na všechny ostatní varianty, včetně dříve dominantní varianty alfa, připadá kolem 1 % záchytů. Celogenomové sekvenace za srpen pak ukazují podíl původní varianty delta zhruba 77 %. Na subvarianty delty, obecně označované jako delta +, připadá aktuálně zhruba 20% nálezů.


„Subvarianty delta už vědci označují jen čísly, nedostávají speciální jména dle písmen řecké abecedy, protože patří pod stejnou vývojovou linii. Takové vzorky  laboratoře zahrnují pod označení delta plus. Subvarianty delta zatím v praxi nenasvědčují žádné zásadní změně průběhu onemocnění. Jedná se tedy o zpřesnění klasifikace viru a odborné označení s ohledem na potřebu dále vývoj viru co nejpodrobněji sledovat.  U některých vzorků nelze bohužel určit variantu rovnou z diskriminační PCR a je nutné je dodatečně určit časově náročnější a přesnější metodou celogenomové sekvenace,“ vysvětluje ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Za rok 2021 bylo k 20. 8. 2021 v ČR celogenomově sekvenováno celkem 6 770 SARS CoV-2 pozitivních vzorků. V posledním týdnu šlo o 295 vzorků, 130 z nich má srpnové datum odběru.  

Podíl původní varianty delta je v měsíci srpnu 76,9 %. Nově zaznamenáváme, dle celogenomové sekvenace, nárůst podílu subvariant delty.

Subvarianty delty spadají pod celkové označení delta +. Konkrétní záchyty v ČR vědci rozlišují jako AY.12 a AY.4. Jejich výskyt hlásí také například Izrael, Amerika, nebo Spojené království. Podíl subvarianty AY.4 v ČR je 13,2 %, AY.12 pak 7 %. V souhrnu tedy zhruba 20% celogenomově osekvenovaných srpnových vzorků přiřazujeme variantě delta +. Skupina delta +, do které vědci řadí všechny subvarianty delty (s označením AY.x), je tedy vývojově odvozena od delta varianty.

V rámci diskriminačních PCR pak bylo od 6. 8. do 20. 8. 2021 vyšetřeno a nahlášeno do systému ISIN 2105 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků. Suspektní záchyt varianty delta v nich představuje kolem 95 %.

 

Podrobná zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.
Podrobná zpráva ke dni 20. 8. 2021 Podrobná zpráva ke dni 20. 8. 2021

Nahoru