SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » H » Virové hepatitidy infekční (žloutenky infekční) » Hepatitida A » Stanovisko k vyšetřování postvakcinačních...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Stanovisko k vyšetřování postvakcinačních protilátek anti-HAV

Závěr z porady vedoucích protiepidemických odborů KHS dne 11. února 2015 k vyšetřování postvakcinačních protilátek anti-HAV.


Na základě konzultace s NRL pro virové hepatitidy bylo na poradě vedoucích protiepidemických odborů KHS dne 11. února 2015 konstatováno:

Vyšetřování anti-HAV postvakcinačních protilátek  nemá opodstatnění. Představuje další finanční nároky a interpretace výsledků není spolehlivě dokumentována studiemi. Používané testy nejsou primárně konstruovány na rutinní postvakcinační vyšetření anti-HAV. Očkování dle bodu 8 čl. 7 Přílohy č. 17 k vyhl. č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, představuje protiepidemické opatření.

V případě dotazu k dané problematice je možné se obrátit na místně příslušnou hygienickou stanici.

 

Odd. epidemiologie infekčních nemocí

NRL pro virové hepatitidy

SZÚ Praha

 

 

Nahoru