Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » HIV/AIDS » Roční zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS v ČR » Zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS za rok 2019 » Tisková konference ke Světovému dni boje proti...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Tisková konference ke Světovému dni boje proti AIDS

Dne 29. listopadu 2019 proběhla za účasti ředitele Státního zdravotního ústavu, zástupce Ministerstva zdravotnictví a dalších významných hostů ve Státním zdravotním ústavu tisková konference ke Světovému dni boje proti AIDS.


Státní zdravotní ústav uspořádal dne 29. listopadu 2019 pod záštitou náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničky Mgr. Evy Gottvaldové tiskovou konferenci ke  Světovému dni boje proti AIDS.

Tiskové konference se zúčastnili ředitel Státního zdravotního ústavu MUDr. Pavel Březovský, MBA, RNDr. Vratislav Němeček, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS, RNDr. Marek Malý, CSc., vedoucí oddělení biostatistiky, MUDr. Hana Zákoucká, vedoucí Oddělení sexuálně přenosných nemocí a MUDr. Anna Kubátová, Manažer Národního programu HIV/AIDS v České republice, všichni SZÚ.

Jako host se konference zúčastnil prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., vedoucí lékař HIV centra Nemocnice Na Bulovce.

 

Přítomní novináři byli seznámeni s různými aspekty epidemiologie a prevence HIV a dalších sexuálně přenosných infekcí. Byly prezentovány možnosti, zkušenosti a výstupy preventivních a vzdělávacích aktivit v problematice HIV/AIDS v různých cílových skupinách. Aktuálně jsou v České republice realizovány aktivity již šestého Národního programu prevence HIV/AIDS v České republice na období 2018-2022, které zahrnují úzkou spolupráci státních a nevládních institucí a organizací. 

Níže je k dispozici tisková zpráva a prezentace z tiskové konference.

 

Tisková zpráva Státního zdravotního ústavu ke Světovému dni boje proti AIDS 2019 Tisková zpráva Státního zdravotního ústavu ke Světovému dni boje proti AIDS 2019


Aktuální epidemiologická situace a trendy ve výskytu HIV/AIDS a dalších sexuálně přenosných nemocí v ČR Aktuální epidemiologická situace a trendy ve výskytu HIV/AIDS a dalších sexuálně přenosných nemocí v ČR - RNDr. Vratislav Němeček, CSc., RNDr. Marek Malý, CSc., MUDr. Hana Zákoucká 

Preventivní aktivity v oblasti HIV/AIDS Preventivní aktivity v oblasti HIV/AIDS - MUDr. Anna Kubátová

 

 

 

Nahoru