Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » Tuberkulóza
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Tuberkulóza


 

Tuberkulóza (TBC)

Základní informace o TBC.


 

24. březen 2018 – Světový den tuberkulózy, World TB Day

Jako každoročně i letos Světová zdravotnická organizace (WHO) připomíná 24. březen jako den boje proti tuberkulóze (TBC) s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o ničivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadech TBC a zároveň zintenzivnit úsilí vedoucí k zastavení globální epidemie TBC.


 

24. březen - World TB Day. Světový den boje proti tuberkulóze.

Světový den boje proti tuberkulóze je v letošním roce v evropském regionu věnován pacientům, kteří trpí současně onemocněním tuberkulózou a HIV infekcí.


 

Tuberkulóza - eu "case" definice


 

Surveillance tuberkulózy

Systém epidemiologické bdělosti upravený vyhláškou č. 473/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 9.


 

Mykobakteriologická diagnostika Mycobacterium kansasii v roce 2007


 

Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České republice v roce 2007


 

Národní referenční laboratoř pro mykobakterie


 

Nahoru