SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Neinfekční nemoci » Nemoci pohybového aparátu » Vadné držení těla u dětí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vadné držení těla u dětí

V České republice je onemocnění pohybového aparátu dospělých druhou nejčastější příčinou dlouhodobých pracovních neschopností a představují 18 % všech případů pracovní neschopnosti s průměrnou délkou nemoci 2 měsíce. Průměrná ošetřovací doba při hospitalizaci patří k nejdelším, přitom průměrný věk je cca 50 let. (Zdroj dat ÚZIS). Příčiny tohoto stavu je třeba hledat již v dětství, kdy se vlivem nesprávného zatížení pohybového aparátu rozvíjí svalová nerovnováha, která vede k poruše držení těla. V posledních desetiletích se hovoří o enormním nárůstu vadného držení těla u dětí, tento nárůst je spojován se změnou životního stylu, s nárůstem obezity, s velkou mírou pohybové chudosti a jednostranností moderního způsobu života. Stavem pohybového aparátu, výskytem obezity i zjišťováním kolik času děti tráví sportováním nebo sezením u počítačů se zabývala studie Zdraví dětí 2016, která proběhla ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost.


Vadné držení těla u dětí

Prevalenční dotazníkové šetření nazvané Studie zdraví dětí 2016 bylo provedeno v ordinacích 46 praktických lékařů pro děti a dorost v 15 městech České republiky. Kromě jiných ukazatelů zdravotního stavu dětí byl hodnocen výskyt poruch držení těla.  


 

Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte

Tento materiál by měl posloužit jako pomůcka pro běžné vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci dětského praktického lékaře, může však posloužit nejen lékařům, ale také fyzioterapeutům nebo např. pedagogům a tělovýchovným pracovníkům se zájmem o tuto problematiku.  


 

Cvičení při vadném držení těla

Tato brožura by měla sloužit jako návod rodičům a učitelům, kteří mají zájem dětem s vadným držením těla pomoci, nebo vadnému držení těla předcházet.  


 

 

Nahoru