SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » Základní informace o COVID-19. Reinfekce.... » Reinfekce - základní informace a kazuistiky » Virem SARS-CoV-2 se opakovaně nakazilo už přes...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Virem SARS-CoV-2 se opakovaně nakazilo už přes 8 000 Čechů

V České republice od začátku pandemie do konce listopadu 2021 evidujeme celkem 8156 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. Výskyt opakovaných infekcí tedy zůstává nadále relativně nízký, ale vzhledem k významnému nárůstu počtu reinfekcí za poslední dva měsíce je zřejmé, že ani prodělání nemoci neposkytuje plnou ochranu před další infekcí virem SARS-CoV-2.


Za reinfekci se považuje opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo 60 nebo více dnů. K většině opakovaných onemocnění ovšem došlo s odstupem podstatně delším, medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 260 dní. 

„V období od 1. 3. 2020 do 30. 11. 2021 bylo do Informačního systému infekční nemoci (ISIN) nahlášeno celkem více než 2 miliony 170 tisíc případů covid-19. Mezi nimi bylo identifikováno 8156 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19, z toho 4832 u žen a 3324 u mužů. Věkové rozpětí osob, které prodělaly reinfekci onemocnění covid-19, je 0 až 99 let, medián 37 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 61 až 624 dní,“ upřesnil vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

Kromě tohoto počtu bylo identifikováno ještě 8358 případů možných reinfekcí, u kterých ale minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bezpříznakově. 

Pouze za měsíc listopad 2021 bylo evidováno celkem 3465 potvrzených reinfekcí. U těchto osob byl interval mezi první a druhou epizodou onemocnění v rozmezí 63 až 624 dní a medián 326 dní, tedy delší než v kompletním souboru dat o reinfekcích. „Tento údaj představuje reálnější ukazatel odstupu možného opakování nemoci. Z dat zřetelně vyplývá, že k takzvanému vyvanutí imunity dochází nejen po očkování, ale i po onemocnění,“ dodává MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

Frekvence výskytu reinfekcí nemoci covid-19 v ČR zůstává nadále relativně nízká, ovšem už nikoliv nevýznamná. Všechny výše uvedené případy dohromady představují přibližně 1 % ze všech osob v riziku, tedy těch, které onemocněly v období více než 60 dní před koncem sledovaného období.

„Data o reinfekcích potvrzují vhodnost očkování proti covid-19 i u osob, které v minulosti tuto infekci už prokazatelně prodělaly,“ upozorňuje ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Nahoru