SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » Ž » Žlutá zimnice » Žlutá zimnice ve Venezuele
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Žlutá zimnice ve Venezuele

Dne 13. listopadu 2019 byl potvrzen případ onemocnění žlutou zimnicí ve Venezuele, ve státě Bolívar.


Dne 13. listopadu 2019 byl potvrzen případ onemocnění žlutou zimnicí ve Venezuele, ve státě Bolívar. Jedná se o turisticky oblíbenou jihovýchodní část národního parku Canaima. Pacientem je muž ve věku 46 let, obyvatel města Gran Sabana, který pobýval ve městě Uriman 19 dnů před začátkem onemocnění. Dne 14. září 2019 se u nemocného projevily první příznaky onemocnění - horečka, zimnice, nauzea, zvracení, krvácení z nosu, petechie a průjem, 26. září byl hospitalizován v nemocnici ve městě Heres, zde došlo ke zhoršení zdravotního stavu s projevy dehydratace, krvácení z dásní, žloutenkou, bolestí břicha a hepatomegalií. K 13. listopadu zůstává pacient hospitalizován pro chronické selhání ledvin a mírnou anémii.

Dne 26. září 2019 byl zaslán první vzorek séra pacienta do Národní referenční laboratoře Národního hygienického institutu Rafaela Rangela v Caracasu, kde byla dne 13. 11. 2019 potvrzena pozitivita séra na žlutou zimnici a negativita na horečku dengue metodou RT-PCR. Druhý vzorek séra byl odebrán 10. října, výsledek není zatím znám.

Většina území Venezuely je považována za rizikovou pro výskyt sylvatické (džunglové) formy žluté zimnice, tento případ je od roku 2005 prvním potvrzeným autochtonním případem žluté zimnice diagnostikované ve Venezuele.

V důsledku této situace zahájil 12. listopadu svou činnost tým vedený Ministerstvem zdravotnictví Venezuely a Místním úřadem WHO k vyhodnocení rizik a vytvoření plánu reakce. PAHO Immunizations Unit zajistila společně s revolvingovým fondem darování 571 000 dávek vakcíny proti žluté zimnici od UNICEF, které dorazily do země na konci října 2019.

Místní orgány veřejného zdraví zesílily aktivní a pasivní epidemiologickou surveillance u lidí a dalších (non-human) primátů. Kromě toho jsou plánovány strategické vakcinační aktivity.

Odhad rizika dle WHO

Venezuela je obecně považována za rizikovou oblast přenosu žluté zimnice. Původ výše uvedeného onemocnění je pravděpodobně sylvatický, s původem v oblasti rizika výskytu žluté zimnice.

Doporučení WHO pro cestovatele plánující návštěvu nebo pobyt v oblastech s rizikem přenosu žluté zimnice:

1. Očkování

-          očkování proti žluté zimnici minimálně 10 dnů před cestou do Venezuely je doporučeno u všech osob starších 9 měsíců věku,

-          očkování proti žluté zimnici není nutné při cestách do oblastí, které jsou považovány za nerizikové:
       - celé státy Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas a Yaracuy a Distrito Federal
        - všechny oblasti nad 2300 m ve státech Merida, Trujillo a Tachira
        - státy Falcon a Lara; ostrov Margarita
        - hlavní město Caracas a město Valencia

-          očkování proti žluté zimnici je kontraindikováno u dětí mladších 6 měsíců, u dětí ve věku 6 – 8 měsíců není doporučeno s výjimkou epidemií, kdy riziko nákazy je velmi vysoké,

-          u osob starších 60 let je doporučena opatrnost před očkováním proti žluté zimnici, je potřeba zvážit rizika a přínosy očkování,

-          jedna dávka očkování proti žluté zimnici zajišťuje celoživotní ochranu, není potřeba přeočkování,

-          virus žluté zimnice může být přenesen nejen ve vysoce endemických oblastech, ale i v místech s nízkou endemicitou, kde se vyskytují komáři (tj. k nákaze může dojít během delších pobytů ve venkovských oblastech) – WHO doporučuje dodržovat všechna opatření k zamezení poštípání komáry; nejvyšší riziko přenosu viru žluté zimnice je během dne a v podvečer,

-          potvrzení o očkování proti žluté zimnici (Yellow fever vaccination certificate) je vyžadováno u cestovatelů starších 1 roku, kteří přijíždějí z Brazílie nebo pobývali na letišti v Brazílii déle než 12 hodin; cestovatelé si musí být vědomi, že i když není certifikát o očkování proti žluté zimnici vyžadován, neznamená to, že v zemi není riziko přenosu žluté zimnice,

-          Mezinárodní certifikát o očkování proti žluté zimnici je platný za 10 dnů po aplikaci očkování a platí celoživotně; posilovací dávka (booster) po 10 letech není potřeba a nemůže být vyžadována jako podmínka vstupu do země; pokud je očkování proti žluté zimnici u cestovatele ze zdravotních důvodů kontraindikováno, musí být tato kontraindikace uvedena v mezinárodním očkovacím průkazu.

 

2. Cestovatelé by měli znát příznaky onemocnění žlutou zimnicí a při podezření na onemocnění by měli co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc.


3. WHO doporučuje zvýšit propagaci zdravotní péče během cestování i při návratu z oblasti rizika přenosu žluté zimnice, zejména při návratu do země, kde jsou podmínky pro místní přenos onemocnění (tj. pokud je přítomen příslušný vektor).

 

V souvislosti s prokázaným případem onemocnění žlutou zimnicí nejsou při cestách do Venezuely WHO navržena jakákoliv cestovní a obchodní omezení.

 

zdroj:

 

 

 

Nahoru