Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program » Organizační složky NAP » Regionální koordinační skupiny NAP (RKS NAP)
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Regionální koordinační skupiny NAP (RKS NAP)


Koncepce NAP předpokládá vznik regionálních koordinačních skupin NAP, jejichž úkolem je koordinace aktivit NAP na úrovní krajů, a to ve spolupráci s CKS NAP a antibiotickými středisky.

RKS NAP zajišťují na úrovni krajů analogickou činnost a funkce jako CKS NAP. Tvoří je zejména zástupci antibiotických středisek s působností na území kraje, zástupci politické reprezentace kraje pro zdravotnictví, zástupci Státní veterinární správy kraje, zástupci zdravotnických zařízení, zástupci poboček zdravotních pojišťoven a orgánů ochrany a podpory veřejného zdraví působících v kraji.

 

Nahoru