SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin » Rizika a ochrana zdraví - rodenticidy POR
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Rizika a ochrana zdraví - rodenticidy POR

Příspěvek (resp. přednáška) se věnuje problematice rodenticidů (tj. přípravků k lividaci hlodavců) a současně ochraně zdraví lidí.


Už podzim roku 2018 signalizoval vyšší výskyt hlodavců (především hrabošů polních) na polích, sadech apod. Tato situace následně vyústila v roce 2019 v přemnožení hrabošů a kalamitní stav na mnoha místech v České republice.
V říjnu 2019 se konal v Hustopečích seminář pořádaný ČSR s názvem „Škodliví hlodavci v zemědělství, sadech, zahradách a lesích, možnosti boje s nimi a jejich nebezpečí pro zdraví člověka“.
V médiích je diskutována hlavně otázka ochrana necílových organismů versus zemědělských ztrát. Příspěvek MUDr. Trávníčkové (SZÚ) na semináři se týkal možných rizika a současně i ochrany zdraví lidí při aplikaci rodenticidů POR. Postupně probírá jednotlivé účinné látky u nyní povolených rodenticidů v ČR, způsoby aplikace rodenticidů POR (historické, povolené i nově navrhované) a zároveň hlavní zásady ochrany zdraví lidí.

Upozorňuje také na rozdíl rodenticidy přípravky na ochranu rostlin x rodenticidy biocidní přípravky.
Všechny přípravky (ať už se jedná i biocidní či na ochranu rostlin) je třeba používat JEN podle návodu na etiketě.
Biocidní přípravky (které obsahují účinné látky antikoagulanty) se mohou používat jen v uzavřených prostorách (tj. budovách, skladech, mlýnech...) nebo v některých případech (je-li to uvedeno na etiketě) i v jejich bezprostřední blízkosti.
NELZE je volně používat na poli, v sadu, zahradě, parku a podobně.

Přednáška MUDr. Trávníčkové ke stažení Travnickova_Hlodavci_POR_Zdraví.

Nahoru