SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program » Organizační složky NAP » Sekretariát NAP (SNAP)
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Sekretariát NAP (SNAP)

Pro administrativní a organizační podporu činnosti NAP je ve Státním zdravotním ústavu („SZÚ") v souladu s usnesením vlády č. 595 zřízen Sekretariát Národního antibiotického programu, který spadá do přímé řídící kompetence ředitelství SZÚ.

a)   SNAP zajišťuje zejména administrativní, koordinační a organizační podporu činnosti Centrální koordinační skupina NAP, podporu realizace akčních plánů NAP, odborných projektů garantovaných NAP včetně informačních a vzdělávacích kampaní.

b)   SNAP zprostředkovává komunikaci mezi organizačními jednotkami NAP.

c)   SNAP vede přehled antibiotických středisek.

d)   SNAP zajišťuje administrativní podporu programů surveillance garantovaných NAP.

e)   SNAP připravuje výroční zprávy NAP a provádí redakci jeho internetových stránek.

f)    SNAP se podílí na mezinárodní spolupráci v rámci zaměření a činnosti NAP. Podle potřeb aktuálního akčního plánu zodpovídá SZÚ za adekvátní personální, finanční a technické zabezpečení činnosti SNAP.

 

 

 

 

Nahoru