Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program » Organizační složky NAP » Centrální koordinační skupina NAP (CKS NAP) » Složení CKS NAP
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Složení CKS NAP

 

 1

MUDr. Sylvie Kvášová

zástupce odboru ochrany veřejného zdraví MZd

2

MUDr. Irena Červenková

zástupce odboru zdravotních služeb MZd

3

Ing. Hana Kovaříková

zástupce odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZd

4

MUDr. Hana Šustková

zástupce VZP

5

MUDr. Doubravka Košťálová

zástupce Státního ústavu pro kontrolu léčiv

6

RNDr. Pavla Urbášková, CSc.

zástupce Státního zdravotního ústavu

7

Doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

zástupce Státního zdravotního ústavu

8

MUDr. Barbora Macková

zástupce Státního zdravotního ústavu

9

Mgr. Šárka Nováková

zástupce Státního zdravotního ústavu, tajemník

10

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D

Zástupce České lékařské společnosti J. E. Purkyně

11

Prof. MUDr. Jan Švihovec, Dr.Sc.

zástupce Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP

12

MUDr. Michal Prokeš

zástupce Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP

13

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

zástupce Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP

14

MUDr. Jiří Marek

zástupce Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP

15

Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Zástupce Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP

16

Mgr. Lucie Pokludová, Dr.

zástupce Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

17

MVDr. Petr Šatrán, Ph.D.

zástupce Státní veterinární správy

18

PharmDr. Helena Simonová

zástupce Svazu zdravotních pojišťoven ČR

 

 

 

Nahoru