SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program » Organizační složky NAP » Centrální koordinační skupina NAP (CKS NAP) » Složení CKS NAP
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Složení CKS NAP

 

 1

MUDr. Sylvie Kvášová

zástupce odboru ochrany veřejného zdraví MZd

2

MUDr. Irena Červenková

zástupce odboru zdravotních služeb MZd

3

Ing. Hana Kovaříková

zástupce odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZd

4

MUDr. Hana Šustková

zástupce VZP

5

MUDr. Doubravka Košťálová

zástupce Státního ústavu pro kontrolu léčiv

6

RNDr. Pavla Urbášková, CSc.

zástupce Státního zdravotního ústavu

7

Doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

zástupce Státního zdravotního ústavu

8

MUDr. Barbora Macková

zástupce Státního zdravotního ústavu

9

Mgr. Šárka Nováková

zástupce Státního zdravotního ústavu, tajemník

10

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D

Zástupce České lékařské společnosti J. E. Purkyně

11

Prof. MUDr. Jan Švihovec, Dr.Sc.

zástupce Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP

12

MUDr. Michal Prokeš

zástupce Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP

13

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

zástupce Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP

14

MUDr. Jiří Marek

zástupce Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP

15

Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Zástupce Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP

16

Mgr. Lucie Pokludová, Dr.

zástupce Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

17

MVDr. Petr Šatrán, Ph.D.

zástupce Státní veterinární správy

18

PharmDr. Helena Simonová

zástupce Svazu zdravotních pojišťoven ČR

 

 

 

Nahoru