SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program » Organizační složky NAP » Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP (SKAP)


SKAP je součástí organizační struktury České lékařské společnosti J. E. Purkyně („ČLS JEP“). Pro činnost NAP reprezentuje expertní zázemí v oblasti antimikrobních léčiv a antibiotické rezistence, zejména v agendě doporučených postupů nezávislých na farmaceutickém průmyslu (konsensus používání antibiotik, léčba a profylaxe vybraných skupin infekcí, prevence a kontrola antibiotické rezistence), a také v oblasti odborných podkladů pro kategorizaci antimikrobních léčiv (volná a vázaná antibiotika).
SKAP formuluje zásady národní antibiotické politiky, které jsou oponovány odbornými společnostmi a konsensuálně garantovány ČLS JEP. Sdružuje experty delegované odbornými společnostmi v oborech lékařská mikrobiologie, hygiena a epidemiologie, klinická farmakologie, klinická farmacie, infekční lékařství, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, všeobecné praktické lékařství. Členy SKAP jsou koordinátoři evropských projektů (např. „EARS-Net“, „ESAC“, „IPSE“, „ABS International“ atd.) organizovaných Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí („ECDC“) a Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele („DG SANCO“), zástupci veterinární medicíny a národní zástupce pro agendu antibiotické rezistence pro ECDC. 

 

 

 

 

 

Nahoru