SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nanosafety - nanočástice, materiály a technologie » Tio2 - nanoforma a titanová běloba
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Tio2 - nanoforma a titanová běloba


1. https://www.cosmeticsdesign-europe.com/Article/2020/02/19/European-Commission-publishes-titanium-dioxide-classification

Po téměř deseti letech práce zveřejnila Evropská komise své konečné rozhodnutí klasifikovat oxid titaničitý jako karcinogen kategorie 2. Zveřejnění právních předpisů v Úředním věstníku Evropské unie klasifikuje oxid titaničitý (TiO2 \ u200b) jako podezřelý karcinogen kategorie 2 pro inhalační expozici podle nařízení EU (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace následovala po stanovisku zveřejněném Výborem pro posuzování rizik (RAC) Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) v roce 2017. Nařízení vstoupí v platnost od 9. září 2021.

2.http://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/13481-vyuziti-fotokatalytickeho-jevu-TiO2

3. Články publikované prof. MUDr. Danielou Pelclovou, CSc. a kol. z Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

Nahoru