Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nanosafety - nanočástice, materiály a technologie » Tio2 - nanoforma a titanová běloba
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Tio2 - nanoforma a titanová běloba


1. Odborné stanovisko zástupců Vysoké školy báňské v Ostravě, Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Zdravotniho ústavu se sídlem v Ostravě a Státního zdravotního ústavu k problematice aplikace nano nátěrů a nanonástřiků TiO2 ve školních a předškolních zařízeních. Odborné stanovisko

2. https://www.cosmeticsdesign-europe.com/Article/2020/02/19/European-Commission-publishes-titanium-dioxide-classification

Po téměř deseti letech práce zveřejnila Evropská komise své konečné rozhodnutí klasifikovat oxid titaničitý jako karcinogen kategorie 2. Zveřejnění právních předpisů v Úředním věstníku Evropské unie klasifikuje oxid titaničitý (TiO2 \ u200b) jako podezřelý karcinogen kategorie 2 pro inhalační expozici podle nařízení EU (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace následovala po stanovisku zveřejněném Výborem pro posuzování rizik (RAC) Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) v roce 2017. Nařízení vstoupí v platnost od 9. září 2021.

3.http://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/13481-vyuziti-fotokatalytickeho-jevu-TiO2

4. Stanovisko České asociace pro aplikovanou fotokalýzu k realizované aplikaci nátěrů s TiO2 ve vnitřním prostředí (https://www.fotokatalyza.org/clanky/novinky/vyjadreni-predsedy-csaf-k-aplikaci-tio2-ve-skolach-a-skolkach-mesta-prostejov.html). Z textu vybíráme:

ČSAF považuje za dlouhodobý problém trhu s fotokatalytickými produkty diskreditaci fotokatalytické technologie působenou firmami, které na trh dodávají výrobky s nedostatečnou nebo i nulovou účinností a s potenciálními riziky pro zdraví zákazníků, která mohou vyplývat z problematického složení takových výrobků, nebo z jejich neodborné či nevhodné aplikace. Je typické, že tyto firmy nejsou schopny doložit funkčnost a účinnost svých produktů kompletní dokumentací testů prokazujících jejich účinnost při likvidaci virů, bakterií a dalších mikroorganismů na základě fotokatalytického efektu, kterým se ve svých marketingových materiálech zaštiťují. Na místě je potom otázka, zda takovéto výrobky vůbec mají deklarovanou antimikrobiální účinnost, nebo zda tato účinnost není dosahována s využitím jedovatých chemikálií. Samostatnou otázkou je i způsob aplikace.

Jako předseda ČSAF mohu jen potvrdit na základě odborných stanovisek členů vědecké rady naší Společnosti i závěry pana doktora Kejzlara ohledně základní podmínky funkčnosti fotokatalýzy, tj. přítomnosti ultrafialového záření. Bez dodání této světelné energie jsou existující fotokatalytické výrobky z hlediska jejich praktické využitelnosti, například pro likvidaci virů a bakterií, N E V Y U Ž I T E L N É. Pokud by byly funkční, je jejich biocidní účinnost zajištěna přítomností toxických látek v nátěru. (Pavel Šefl, předseda představenstva ČSAF)

5. Články publikované prof. MUDr. Danielou Pelclovou, CSc. a kol. z Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

Nahoru