Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program » Aktuality » Tisková zpráva k Evropskému antibiotickému dni...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Tisková zpráva k Evropskému antibiotickému dni 2018

Počet infekcí vyvolaných mikroby odolnými vůči antibiotikům se zvyšuje .


Centrální koordinační skupina Národního antibiotického programu (CKS NAP) ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (ČLS JEP), Státním zdravotním ústavem (SZÚ), Kanceláří Světové zdravotnické organizace v ČR (WHO), Českou lékárnickou komorou (ČLnK) a dále ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a jeho rezortními organizacemi upozorňuje u příležitosti Evropského antibiotického dne, který připadá na 18. listopadu, na rostoucí nebezpečí výskytu bakterií odolných vůči většině antibiotik.

 

Tisková zpráva Tisková zpráva vydaná u příležitosti Evropského antibiotického dne 2018 (72,33 KB)

 

 

 

Nahoru