Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program » Tisková zpráva k Evropskému antibiotickému dni...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Tisková zpráva k Evropskému antibiotickému dni pro rok 2017


 

Aktuální tisková zpráva EAAD pro rok 2017 Aktuální tisková zpráva EAAD pro rok 2017 (68,36 KB)

 

Program tiskové konference

"Problematika antibiotické rezistence u příležitosti Evropského antibiotického dne"


Praha, 15. listopadu 2017,v přednáškovém sále Lékařského domu (Sokolská 31, Praha 2)
Prezentace: 10,00 – 12,00


Úvodní slovo:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. vedoucí Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, z.s.

 

Program:

doc. MUDr. Helena Žemličková, PhD. – vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika, National focal point for AMR, ECDC, členka CKS NAP

Narůstající rezistence k antibiotikům – jaká je situace v České republice?

 

MUDr. Michal Prokeš, Infopharm a.s., člen CKS NAP

Spotřeba ATB v ČR a kvalita spotřeby ve srovnání s jinými evropskými zeměmi.

 

Mgr. Aleš Krebs, PhD. - Česká lékárnická komora, viceprezident

Antibiotický týden v prostředí lékáren

 

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, LF UK a Biomedicínské centrum, Plzeň

Šíření antibiotické rezistence, aneb rezistentní mikrobi neznají hranic?

 

Mgr. Lucie Pokludová, Dr.  - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, členka CKS NAP

Aktivity v boji s AMR ve veterinární oblasti - spotřeby veterinárních antimikrobik klesají.

 

 

prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc., MBA      prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

     předseda ČLS JEP, z.s.                          místopředseda ČLS JEP a moderátor   

 

 

 

Nahoru