SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program » Aktuality » Workshop "Boj proti antimikrobiální rezistenci...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Workshop "Boj proti antimikrobiální rezistenci a infekcím spojených se zdravotní péčí" POZVÁNKA A PROGRAM.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav a Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea) pořádají dne 26. listopadu 2018 ve velké posluchárně Státního zdravotního ústavu v Praze workshop " Boj proti antimikrobiální rezistenci a infekcím spojených se zdravotní péčí ". POZVÁNKA A PROGRAM.


Cílem workshopu je zvýšit povědomí o narůstající a rychle se šířící rezistenci mikrobů vůči antibiotikům a informovat o aktivitách v rámci společné akce členských států EU proti antimikrobiální rezistenci "EU-JAMRAI". Tento mezinárodní projekt byl podpořen v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví a má za cíl zajistit, aby rozhodnutí, jež pomáhají kontrolovat výskyt antimikrobiální rezistence a nemocí spojených se zdravotní péčí, byla ve všech členských státech přijímána a prováděna koordinovaně. Akce byla zahájena v minulém roce za účasti 44 partnerů z 28 zemí Evropy. Za Českou republiku se jí účastní Státní zdravotní ústav. Zúčastnění aktéři působí v oblasti veřejného zdravotnictví i ve veterinárním sektoru.  

Akce poskytne prostor jak pro diskuzi o problematice rostoucí rezistence mikrobů vůči antibiotikům, která se v současnosti týká většiny evropských zemí, tak i ke sdílení zkušeností se zaváděním opatření na zmírnění tohoto trendu v České republice a v zahraničí.

Příčinou vzestupu antimikrobiální rezistence je zejména časté nadužívání a nesprávné používání antibiotik v humánní a veterinární medicíně, a také nedostatky v oblasti prevence a kontroly infekcí usnadňující šíření rezistentních mikrobů ve zdravotnických zařízeních i v běžné populaci. Současný stav proto vyžaduje zavádění systémových a odborně kompetentních opatření na různých úrovních systému.

Pozvánka a program akce:

EUCHA1_Prague_2018_Agenda_CZ.pdf EUCHA1_Prague_2018_Agenda_CZ

Nahoru