SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Balená voda
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Balená voda

p_bvoda_01.jpg Strmě rostoucí spotřeba balených vod ve vyspělých zemích je považována za nový sociálně-kulturní jev přelomu 20. a 21. století, který má různé příčiny i důsledky. Pro spotřebitele je však důležité, aby si byl vědom všech výhod a rizik a aby své rozhodování kupovat či nekupovat balenou vodu, popř. kterou balenou vodu vybrat, činil vědomě, na základě dostatečně informovanosti, nikoliv pouze na základě reklamních doporučení.


 

Pijete vodu z watercooleru?

Aktualizace stručných informací o problematice tzv. watercoolerů (čepovacích zařízení + ochlazovačů + ohřívačů balené vody) a rad, jak předcházet problémům s kvalitou čepované vody.


 

Složení balených vod

Základní údaje o složení tuzemských vyráběných kojeneckých, pramenitých a přírodních minerálních vod získané z získané z etiket na obalech, internetových stránek jednotlivých výrobců a výsledků rozborů prováděných SZÚ.


 

Pitná voda obohacená kyslíkem

Odborný článek pracovníků SZÚ k problematice pitné vody obohacené kyslíkem. Předneseno na semináři “BALENÁ VODA – zdravotní a hygienická hlediska“ (8. ročník, Praha 8. 10. 2008). 


 

9. ročník tradičního semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska“

Sborník z 9. ročníku semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska“. Cena: 115 Kč  


 

Správný pitný režim

Informace o nové kampani na podporu správného pitného režimu ve Velké Británii - KEEP IT LIGHT


 

8. ročník tradičního semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska“

Dne 8.10.2008 se konal již 8. ročník tradičního semináře „ Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska “, který pořádala Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.


 

Ochranné nápoje

Jedním ze způsobů ochrany zdraví zaměstnanců při práci v horku nebo chladu je m.j. poskytování ochranných nápojů. Dosud je problematika řešena v § 5 vládního nařízení č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. To bylo změněno nařízením vlády č. 523/2002 Sb. Změna spočívala v doplnění věty: "Ochranným nápojem, chránícím před účinky tepelné zátěže, se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek, ztracených potem a dýcháním".


 

Komentář NRC pro pitnou vodu k PÍ-vodě a její distribuci

Pí-voda je druh uměle „aktivované“ vody, šířené od počátku 90.let z Maďarska po Evropě. Vzhledem k opakovaným dotazům odborné i laické veřejnosti vydalo v roce 2002 Národní referenční centrum (NRC) pro pitnou vodu k této problematice komentář (aktualizovaný v roce 2006).


 

Prodej minerálních vod před sto lety

Dobová zajímavost - citace ze dvou odborných časopisů z let 1899 a 1900.


 

Rady spotřebitelům balených vod

Základní informace o druzích balených vod a doporučení, jak se orientovat v nabídce s ohledem na zásady správného pitného režimu.


 

Pitný režim

Pitný režim Aktuální poznatky o významu a zásadách správného pitného režimu. Tento článek by měl pomoci lidem, kteří se zajímají o své zdraví nebo o zdraví svých bližních či zaměstnanců, jak zdravě naplňovat pitný režim a orientovat se ve všudypřítomné reklamě na „nejlepší“, „nejchutnější“, „nejzdravější“ či „nejpřírodnější“ nápoje a vody, které bychom si (podle reklamy) měli dopřávat každý den v co největším množství. 


 

Řasy v balených vodách

Pseudococcomyxa adherens Příspěvek uveřejněný ve sborníku ze VII.ročníku semináře Balená voda - zdravotní a hygienická hlediska (4.10.2005, Praha).


 

Účinky vody s oxidem uhličitým na lidské zdraví

Referát přednesený na VI. ročníku semináře “BALENÁ VODA – zdravotní a hygienická hlediska”, konaném v Praze (24.4.2003), a otištěný ve sborníku z tohoto semináře.


 

 


Zájemcům o problematiku minerálních vod doporučujeme dubnové číslo z roku 2005 časopisu d-TEST, které přináší vyhodnocení testu přírodních minerálních vod, který vznikl ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Článek "Minerální otazníky" je volně ke stažení na internetových stránkách časopisu.

Nahoru