Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Pitná voda » Biologická (biogenní) hodnota pitné vody a její...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Biologická (biogenní) hodnota pitné vody a její historie v České republice

Názor, že pitná voda musí obsahovat určité rozpuštěné (minerální) látky, aby nebyla zdraví škodlivá, je mezi českými hygieniky i vodohospodáři rozšířen již 80 let, přičemž v posledních 40 – 50 letech můžeme hovořit o názoru běžném či široce rozšířeném. Článek mapuje vývoj tohoto poznání a jeho promítnutí do legislativy a představuje hlavní osobnosti, které k jeho formování přispěli.

Biologická (biogenní) hodnota pitné vody Biologická (biogenní) hodnota pitné vody a její historie v České republice  (219,05 KB)
- 2. aktualizovaná verze; 27. prosince 2008

Nahoru