SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Indikátory zdraví a životního prostředí » Chemické látky a fyzikální faktory
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Chemické látky a fyzikální faktory

PICT0016_1.JPG V životním prostředí člověka se nacházejí tisíce chemických látek, o jejichž vlastnostech a účincích na zdraví často není mnoho známo. Řada látek, ať vznikajících neúmyslně nebo záměrně používaných při lidské činnosti, má mutagenní či karcinogenní účinky, působí toxicky či poškozuje hormonální soustavu člověka. Systém kontroly chemických látek (REACH) přijatý v zemích EU by měl zajistit, aby se nejpozději od roku 2020 používaly pouze chemické látky se známými vlastnostmi a to způsobem, který nepoškozuje životní prostředí a zdraví.


Obsah olova v krvi dětí a dospělých (PDF, 111,94 KB, září 2013)

Obsah rtuti v krvi a moči (PDF, 115,25 KB, září 2013)

Obsah POPs v mateřském mléku (PDF, 381,37 KB, září 2013)

Incidence melanomu u osob do 55 let (PDF,119,34 KB, leden 2013)


Více informací o biologickém monitoringu naleznete zde.


Nahoru